toggleAccessMenu hideAccess showAccess
11_01_0297
http://hdl.handle.net/20.500.11957/97059
Manuscript No: 0297
Secondary Manuscript No: ΛΑΜΠΡΟΥ 36
From: 1301
To: 1400
Material: Περγαμηνή
Dimensions: 160x110
Number of ff or/and pp: φφ. 306
empty pages: φφ. 1r, 86r, 144r, 233r, 306r-v
Title: 11_01_0297
Language: Ελληνική
Content: Τετραευάγγελο
φφ. 2r-3v: Τα κεφάλαια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, (inc."Περὶ τῶν μάγων")
φφ. 4r-83r: Ματθαίος ευαγγελιστής͵ Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, (inc."Βίβλος γενέσως Ἰησοῦ Χριστοῦ")
φ. 83v: Επίγραμμα στον ευαγγελιστή Μάρκο, (inc."Ὅσσα περὶ Χριστοῖο θεηγόρος")
φφ. 83v-84v: Υπόθεση του κατά Μάρκον ευαγγελίου, (inc."Κατὰ Μᾶρκον τὸ εὐαγγέλιον ἐπιγέγραπται")
φφ. 84v-85v: Τα κεφάλαια του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, (inc."Περὶ τοῦ δαιμονιζομένου")
φ. 85v: Επίγραμμα στον ευαγγελιστή Μάρκο, (inc."Λόγων ὁ Μᾶρκος τὴν ἀείρρυτον χύσιν")
φφ. 87r-139r: Μάρκος ευαγγελιστής͵ Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, (inc."Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ Υἱοῦ")
φφ. 139r-141v: Υπόθεση του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, (inc."Τὸ κατὰ Λουκᾶν ἅγιον εὐαγγέλιον ἐπιγέγραπται")
φφ. 141v-143r: Τα κεφάλαια του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, (inc."Περὶ τῆς ἀπογραφῆς")
φ. 143v: Επίγραμμα στον ευαγγελιστή Λουκά, (inc."Λουκᾶ, πάρελθε καὶ ξένην φράσον")
φφ. 145r-230v: Λουκάς ευαγγελιστής͵ Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, (inc."Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν")
φφ. 230v-232r: Κοσμάς Ινδικοπλεύστης͵ Πρόλογος στον Ιωάννη τον ευαγγελιστή, (inc."Οὗτος ὁ θεολόγος Ἰωάννης, ὁ ἔξαρχος")
φφ.232r-v: Τα κεφάλαια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, (inc."Περὶ τοῦ ἐν Κανᾷ γάμου")
φφ. 234r-295v: Ιωάννης ευαγγελιστής͵ Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, (inc."Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος")
φφ. 296r-305v: Πίνακες των ευαγγελίων όλων των εορτών, (inc."Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις")
φφ. 305r-v: Επίγραμμα
Notes info: Note kind: Κωδικογραφικό
Note position: φφ. 305r-v
Note text: Τῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν Θ(ε)ῶ χάρις· | Χ(ριστ)ῶ τελειώσαντι δόξα κ(αὶ) κράτος· | Ἤλειφε παντελ(...) τουτὶ τὸ δέλτος· | Τῶ γεγραφότι κτήσαντι κ(αὶ κεκτημ(έν)ω· || (11 στίχοι τουλάχιστον εξίτηλοι και δυσανάγνωστοι).
Note kind: Κτητορικό
Note position: φ. 306r
Note text: +Ἐτοῦτω τὸ Ἰερὸ τετρὰβάγγελο τὸ έδοσε | ὁ Στέφανος εις τοὺς ἀγίους ἐνδόξον καὶ | προτὸκοριφαίων ἀποστόλων, Πέ|τρου, καὶ Παύλου· ἐπονομαζομ(έν)ου | τοῦ Καρὰκάλου· κ(αὶ) ἤτης τω εὐγάλη| ἐκκ τῆς μονῆς ταύτής ἔστο ἀφωρῖσ|μένος κ(αὶ) ἀσιχόριτος ἀπὸ τοὺς ἀγίους | ἀποστόλους· καὶ ἔδωσέ τω να μνη|μονέβετ(αι) καὶ αὐτος κ(αὶ) ὑ γωνή του.
General description of decoration: Μιγρογραφίες, ολοσέλιδες, πολύχρωμες και άτεχνες, των ευαγγελιστῶν Ματθαίου (1v), Μάρκου (86v), Λουκά (144v) και Ιωάννη (233v).Επίτιτλα, τίτλοι και πρωτογράμματα με κόκκινο μελάνι.
Binding kind: Βυζαντινή
Condition: Πολύ καλή
Board material: Ξύλο
Cover material: Δέρμα
Binding decoration: Χωρίς διακόσμηση
Other Information: Τα φφ. 1, 86, 144, 233, όπου και οι μικρογραφίες των ευαγγελιστών, είναι χαρτώα και μεταγενέστερα.
Bibliography: Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τ. 1, εν Κανταβριγία 1895, 132.
Description from the Lambros catalogue: Τετραευάγγελον.
Κοσμείται υπό εξαιρέτως ατέχνων εικόνων των Ευαγγελιστών.
Έπεται Μηνολόγιον των ευαγγελίων.
Monastery: Μονή Καρακάλλου
Appears in Collections:Χειρόγραφοι Κώδικες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.