toggleAccessMenu hideAccess showAccess
16_01_0002
http://hdl.handle.net/20.500.11957/62120
Manuscript No: 0002
Secondary Manuscript No: 704
From: 1301
To: 1400
Material: Parchment
Dimensions: 238 × 154
Number of ff or/and pp: 
fols. II+367+β
empty pages: I-II, α-β
Title: 16_01_0002
Language: Greek
Content: Ioannis (John) Scholastikos, Klimax
Ἰωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ Κλίμαξ

fols. 1r-2v: John (Ioannis) Climacus, The Ladder of Divine Ascent
φφ. 1r-2v : Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀρετῶν Κλίμαξ Βαθμοί , (inc."Τοῖς ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς ἐν οὐρανοῖς ἀπογραφῆναι")

fols. 2v-9v: John (Ioannis) Climacus, Life of avvas John abbot of the monastery of Sinai, called Scholastikos.
φφ. 2v-9v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βίος ἐν ἐπιτομῇ τοῦ Ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Σινᾶ, τοῦ ἐπἰκλιν Σχολαστικοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις ὡς ἀληθῶς.

fols. 9v-10r: John (Ioannis) Climacus, Monk Daniel of Raithou, On the Life of kyr Ioannis (John) Scholastikos
φφ. 9v-10r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Δανιὴλ μοναχοῦ ταπεινοῦ Ῥαϊθινοῦ εἰς τὸν βίον τοῦ κυρίου Ἰωάννου τοῦ Σχολαστικοῦ

fols. 10r-12r: John (Ioannis) Climacus, Epistola ad Joannem Climacum.
φφ. 10r-12r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἐπιστολὴ τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ ἡγουμένου τῆς Ῥαΐθου πρὸς τὸν τοῦ Σιναίου ὄρους Ἰωάννην τὸν ἅγιον.

fols. 12r-14v: John (Ioannis) Climacus, Epistola II.
φφ. 12r-14v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἰωἀννης Ἰωάννη χαίρει (β΄ ἐπιστολή;)

fols. 14r-16r: John (Ioannis) Climacus, Excerpt from the Gerontikon (eighteenth century).
φφ. 14r-16r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἐκ τοῦ γεροντικοῦ, περὶ τοῦ ἄββᾶ Ἰωάννη τῆς Κλίμακος (18ος αι.)

fols. 17r-29r: John (Ioannis) Climacus, Preamble.
φφ. 17r-29r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Πρόλογος ἀσκητικὸς τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου τοῦ ἡγουμένου τῆς ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει ἁγίῳ

fols. 29r-34v: John (Ioannis) Climacus, On detachment
φφ. 29r-34v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ ἀπροσπαθείας λόγος β΄

fols. 34v-41r: John (Ioannis) Climacus, On exile
φφ. 34v-41r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Τρίτη ἀνάβασις περὶ ξενητείας. Ὁ τρέχων μὴ τὴν σύζυγον ἀλλ’αὐτὸν τὸν Λὼτ μιμούμενος φεῦγει

fols. 41r-43r: John (Ioannis) Climacus, On dreams
φφ. 41r-43r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ ἐνυπνίων ἐπακολουθούντων εἰσαγωγικοῖς, λόγος δ΄

fols. 43v-96r: John (Ioannis) Climacus, On obedience
φφ. 43v-96r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀνάβασις, περὶ τῆς μακαρίας καὶ ἀειμνήστου ὑπακοῆς, λόγος ε΄

fols. 96v-115v: John (Ioannis) Climacus, On penitence
φφ. 96v-115v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἰσάριθμος Εὐαγελλιστῶν βαθμός. Ὁ ἀθλητὴς στῆκε τρέχων ἀφόβως. Προέδραμέ ποτε Πέτρου Ἰωάννης, προτέταχται νῦν ὑπακοὴ μετανοίας, ὁ μὲν γὰρ προλαβὼν ὑπακοῆς, ὁ δὲ ἕτερος τῆς μετανοίας. Πέμπτη ἀνάβασις περὶ μετανοίας μεμεριμνημένης καὶ ἐναργοῦς, ἐν ἧ καὶ ἡ φυλακὴ ἡ θεάρεστος τῶν ἁγίων καταδίκων, λόγος ε΄

fols. 115v-121r: John (Ioannis) Climacus, On remembrance of death
φφ. 115v-121r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Πέμπτον βαθμὸν ἀνῆλθες ὁ μετανοήσας τὰς γὰρ πέντε αἰσθήσεις ἐκάθηρας δι’αὐτῶν καὶ τὴν ἀκούσιον τιμωρίαν καὶ κόλασιν διὰ τῆς αὐτοπροαιρέτου ἐκφυγών. Περὶ μνήμης θανάτου, λόγος στ΄

fols. 121r-138r: John (Ioannis) Climacus, On mourning
φφ. 121r-138r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἔκτη ἀνάβασις. Ὁ ἀναβὰς οὐ μὴ λοιπὸν ἁμαρτήσει ποτέ, εἴπερ ἀληθὲς ἐκεῖνο τὸ μιμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ οὐ μὴ ἁμάρτης. Λόγος ἕβδομος περὶ τοῦ χαροποιοῦ πένθους.

fols. 138r-146v: John (Ioannis) Climacus, On placidity and meekness
φφ. 138r-146v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βάσις ἕβδόμη. Ὁ ἀξιωθεὶς καὶ ἐμοὶ βοηθείτω αὐτὸς γὰρ ἤδη βεβοήθητω ὡς διὰ τοῦ ἑβδόμου βαθμοῦ τὰς τοῦ αἰῶνος τούτου κηλίδας ἀπονιψάμην. Περὶ ἀοργησίας καὶ πραΰτητος, λόγος η΄

fols. 146v-150r: John (Ioannis) Climacus, On malice
φφ. 146v-150r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἐν ὀγδόῳ τινὶ βαθμῷ, ὁ τῆς ἀοργησίας κεῖται Στέφανος καὶ ὁ μὲν ἐκ φύσεως τοῦ * περικείμενος, ἴσως οὐ περίκειται ἕτερον, ὁ δὲ ἐξ ἱδρώτων, τοὺς ὀκτὼ εἰς ἅπαν ὑπεραναβέβηκεν. Περὶ μνησικακίας, λόγος θ΄

fols. 150r-154r: John (Ioannis) Climacus, On slander
φφ. 150r-154r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βαθμὸς ἔννατος. Ὁ κτησάμενος αὐτὸν παρρησίᾳ λοιπὸν αἰτείτω τὴν λῦσιν τῶν πταισμάτων παρὰ τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ. Περὶ καταλαλιᾶς, λόγος ι΄

fols. 154r-156r: John (Ioannis) Climacus,On talkativeness and silence
φφ. 154r-156r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀνάβασις δεκάτη ἣν ὁ νικήσας ἀγάπης ἐργάτης ἢ πένθους ἐστὶν. Περὶ πολυλογίας, λόγος ια΄

fols. 156r-158r: John (Ioannis) Climacus, On falsehood
φφ. 156r-158r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βαθμὸς ἑνδέκατος. Ὁ νικήσας πλῆθος κακῶν ὑφ’ἓν περιέκοψεν. Περὶ ψεύδους, λόγος ιβ΄

fols. 158r-161r: John (Ioannis) Climacus, On despondency
φφ. 158r-161r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀνάβασις δωδεκάτη. Ὁ ἐπιβεβηκὼς ῥίζαν τῶν καλῶν κέκτηται. Περὶ ἀκηδίας, λόγος ιγ΄

fols. 161r-170r: John (Ioannis) Climacus, On gluttony
φφ. 161r-170r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Τρὶς καὶ δεκάτην νίκη ἣν ὁ κτησάμενος ὄντως ἐν παντὶ δόκιμος καθέστηκε καλῷ. Περὶ τῆς παμφήμου καὶ δεσποίνης πονηρᾶς γαστρός, λόγος ιδ΄

fols. 170r-194r: John (Ioannis) Climacus, On chastity
φφ. 170r-194r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀνδρεία νίκη ὁ ἰσχύσας. Δῆλος πρὸς ἀπάθειαν καὶ σωφροσύνην ἀκροτάτην ἐπειγόμενος. Περὶ ἀφθάρτου ἐν φθαρτοῖς, ἐκ καμάτων καὶ ἱδρώτων, ἁγνείας καὶ σωφροσύνης, λόγος ιε΄

fols. 194r-197v: John (Ioannis) Climacus, On avarice and on poverty
φφ. 194r-197v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἔπαθλον πέντε καὶ δέκατον. Ὁ ἐν σαρκὶ ὢν καὶ τοῦτο εἰληφὼς, ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, καὶ τῆς μελλούσης ἀφθαρσίας τὸ προοίμιον ἤδη ἀπεντεῦθεν ἐγνώρισεν. Περὶ φιλαργυρίας ἐν ὧ καὶ περὶ ἀκτημοσύνης, λόγος στ΄

fols. 197v-201r: John (Ioannis) Climacus, On insesitivity
φφ. 197v-201r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἆθλον ὁ κτησάμενος πρὸς οὐρανὸν ἀΰλως ὁδοιπορεῖ. Περὶ ἀναισθησίας. Ἐπὶ νεκρώσεως ψυχῆς καὶ θανάτου νοός πρὸ θανάτου, λόγος ιζ΄

fols. 201r-203r: John (Ioannis) Climacus, On sleep, prayer and the singing in Church of Psalms
φφ. 201r-203r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ ὕπνου καὶ προσευχῆς καὶ τῆς ἐν συνοδίᾳ ψαλμωδίας, λόγος ιη΄

fols. 203r-206v: John (Ioannis) Climacus, On alertness
φφ. 203r-206v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ ἀγρυπνίας σωματικῆς, πῶς δεῖ ταύτην μετιέναι, λόγος ιθ΄

fols. 206v-208v: John (Ioannis) Climacus, On unmanly fears
φφ. 206v-208v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βαθμὸς ιθ΄. Ὁ τοῦτον εἰληφὼς, φῶς ἐδέξατο ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ. Περὶ δειλίας τῆς ἀνάνδρου, λόγος κ΄

fols. 208v-216r: John (Ioannis) Climacus, On vainglory
φφ. 208v-216r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ τῆς πολυμόρφου κενοδοξίας, λόγος κα΄

fols. 216r-222r: John (Ioannis) Climacus, On pride
φφ. 216r-222r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βαθμὸς εἰκοστὸς πρῶτος. Ὁ τοῦτον μὴ ἁλοὺς, οὐ μὴ περιπέση τῇ ἐχθραινούσῃ θεῷ ἀκεφάλῳ ὑπερηφανίᾳ. Περὶ ὑπερηφανίας, λόγος κβ΄

fols. 222r-226r: John (Ioannis) Climacus, On unmentionable blasphemous thoughts
φφ. 222r-226r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Βαθμὸς εἰκοστὸς δεύτερος. Ὁ ἀναβεβηκὼς ἴσχυσεν εἴπερ ἄρα καὶ ἀναβεβηκέναι δεδύνηται. Περὶ τῶν ἀνεκφράστων λογισμῶν τῆς βλασφημίας, λόγος κγ΄

fols. 226r-231r: John (Ioannis) Climacus, On meekness, simplicity, guilesness and wickedness
φφ. 226r-231r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ πραότητος καὶ ἁπλότητος καὶ ἀκακίας σεσοφισμένων ὀν φυσικῶν, λόγος κδ΄

fols. 231r-247r: John (Ioannis) Climacus, On humility
φφ. 231r-247r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Ἀνάβασις εἰκοστὴ Τετάρτη. Ὃς ἀναβῆναι ἴσχυσε, θαρσείτω τὸν διδάσκαλον γὰρ Χριστόν μιμησάμενος σέσωσται. Περὶ τῆς τῶν παθῶν ἀπώλεια τῆς ὑψίστου ταπεινοφροσύνης, λόγος κε΄

fols. 247r-271v: John (Ioannis) Climacus, On discernment
φφ. 247r-271v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Πηγῆς Μήτηρ καθέστηκεν ἄβυσσος διακρίσεως δὲ ταπείνωσις. Περὶ διακρίσεως λογισμῶν καὶ παθῶν καὶ ἀρετῶν, λόγος κστ΄

fols. 271v-291r: John (Ioannis) Climacus, On expert discernment
φφ. 271v-291r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ διακρίσεως ἐνδιακρίτου, λόγος κζ΄

fols. 291r- 298v: John (Ioannis) Climacus, Brief summary of all preceding steps
φφ. 291r- 298v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Εἰς τὴν ἐν ἐπιτομῇ ἀνακεφαλαίωσιν τῶν προειρημένων πάντων

fols. 298v-304v: John (Ioannis) Climacus, On stillness
φφ. 298v-304v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ τῆς ἱερᾶς τοῦ σώματος καὶ ψυχῆς ἡσυχίας, λόγος κζ΄

fols. 304v-317r: John (Ioannis) Climacus, The difference between the various types of stillness
φφ. 304v-317r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ διαφορᾶς καὶ διακρίσεως ἡσυχιῶν

fols. 317r-329r: John (Ioannis) Climacus, On prayer
φφ. 317r-329r: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Κράτος βασιλεῖ, πλῆθος καὶ πλοῦτος. Κράτος ἡσυχαστῆ, προσευχῆς πλῆθος. Περὶ τῆς ἱερᾶς καὶ μητρὸς τῶν ἀρετῶν τῆς μακαρίας προσευχῆς, καὶ περὶ τῆς ἐν αὐτῇ νοερᾶς καὶ αἰσθητῆς παραστάσεως, λόγος κη΄

fols. 329r-340v: John (Ioannis) Climacus, On dispassion
φφ. 329r-340v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Περὶ τοῦ ἐπιγείου οὐρανοῦ τῆς θεομινήτου ἀπαθείας καὶ τελειότητος καὶ ἀναστάσεως ψυχῆς, πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως, λόγος κθ΄

fols. 341v-367v: John (Ioannis) Climacus, Discourse addressed to Poimin
φφ. 341v-367v: Ιωάννης της Κλίμακος͵ Πρὸς τὸν ποιμένα λόγος


General description of decoration: 
Red ink used for the titles and the initials
Decoration info: Decoration position: fol. 17r
Decoration Title: -
Decoration kind: Headtitle with vegetal decoration
Decoration color: Gold, red, blue, green
Binding kind: Modern
Condition: Πολύ καλή
Board material: Wood
Cover material: Leather
Binding decoration: Gold-tooling
Other Information: 
Commentary with brown ink in the margins. The comments were not written by the copyist of the manuscript. The byzantine binding of the manuscript is not the original
Bibliography: Sp. Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge 1895, σ. 60
Description from the Lambros catalogue: Ιωάννου του Σχολαστικού Κλίμαξ
μετά του προς τον Ποιμένα λόγου.
Ο κώδιξ περιβάλλεται υπό συγκεκολλημένων τεσσάρων φύλλων (Περγ.), ων τα μεν εσωτερικά δύο (ΙΧ αιών.) περιέχουσιν ύλην εκκλησιαστικήν, τα δε δύο έξωθεν (ΧΙ αιών.) ύλην διαλεκτικήν.
Ink: μαύρο, χρήση καφέ μελανιού στα σχόλια της ώας
Monastery: Xenofontos Monastery
Appears in Collections:Manuscripts

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.