toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-16 of 16.
  • previous
  • 1
  • next
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Subject: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Date from: 1881-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика от възстановяването на общежитийния типик, 1853-1873 г.
Subject: Счетоводна книга Деловодство - (приходи, език: български)
Date from: 1853-01-01
Date to: 1903-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1896 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В началото за 1890 г. Има резюме на гръцки, което е задраскано и...
Subject: Кореспонденция (входящи, език: български и руски)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1904-1923 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма на руски. Подредени са по дати, месеци, години. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма са цели. 1904-19...
Subject: Кореспонденция (език: руски, български, гръцки)
Date from: 1904-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1882-1885 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма. По дати, месеци, години. Основно на руски и някои на български. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма с...
Subject: Кореспонденция (език: руски)
Date from: 1882-01-01
Date to: 1885-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1872-1909, 1924 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В полето вляво се отбелязва датата. За всеки запис – място на подат...
Subject: Кореспонденция (изходящи, език: български, руски, „славянски“)
Date from: 1872-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1868-1898 г. Пълни преписи на писма на руски. По дати, месеци, години. Писмата са номерирани. На места само се отбелязва темата. Краснопис. Много трудно се чете.
Subject: Кореспонденция (език: руски)
Date from: 1868-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1891-1904 г.Преписи на писма от Киприановския манастир до различни институции и хора в Русия, България, Министри, Екзархия, Солун и др. Повечето записи са на руски...
Subject: Кореспонденция - Киприановския манастир (изходящи писма, език: руски)
Date from: 1891-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1904 г. Преписи на писма получени –входящи- от Киприановския манастир от различни институции и хора. Повечето записи са на руски, но има и някои на български,...
Subject: Кореспонденция, Киприановския манастир (входящи, език: руски и български)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1901-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1905-1929 г.
Subject: Кореспонденция, Деловодство: руски, български, гръцки
Date from: 1905-01-01
Date to: 1929-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1886-1888 г. ff 1-35v: 1886-1888 г. Преписани входящи писма. Цели. Отбелязва се дата, входящ номер и тема в полето. Писмата са цели и четливо написани. Един обработен почер...
Subject: Кореспонденция, (входящи, език: руски, български, гръцки) Деловодство
Date from: 1886-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1880-1887 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма. Основно на руски и някои на български. Записите са по дати, месеци, години. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Н...
Subject: Кореспонденция (език: руски, български)
Date from: 1880-01-01
Date to: 1887-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика за Добровецкия манастир, 1857-1861 г. „Приходы и расходы Добровецкаго Монастиря“ Изрядно написани сметки. Заверени от игумена. ff 53-до края: неизписани
Subject: Счетоводна книга: (приходи-разходи, руски)
Date from: 1857-01-01
Date to: 1861-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1868-1898 г.
Subject: Кореспонденция (език: руски, гръцки)
Date from: 1868-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Archival books
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1887-1892 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма. Основно на руски и някои на български. По дати, месеци, години. Писмата са номерирани. На места само се отбелязва темата. ...
Subject: Кореспонденция (език: руски)
Date from: 1887-01-01
Date to: 1892-12-31
Type: Archival books
Abstract: Книга за впечатления от пещерата на св. Козма, 1976-1988, 2005 г.
Subject: Книга за мнения на поклонници
Date from: 1976-01-01
Date to: 1988-12-31
Type: Archival books
Results 1-16 of 16.
  • previous
  • 1
  • next