toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-7 of 7.
  • previous
  • 1
  • next
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Subject: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Date from: 1881-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0105.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1896 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В началото за 1890 г. Има резюме на гръцки, което е задраскано и...
Subject: Кореспонденция (входящи, език: български и руски)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0199.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1904-1923 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма на руски. Подредени са по дати, месеци, години. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма са цели. 1904-19...
Subject: Кореспонденция (език: руски, български, гръцки)
Date from: 1904-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0204.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1905-1929 г.
Subject: Кореспонденция, Деловодство: руски, български, гръцки
Date from: 1905-01-01
Date to: 1929-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0121.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1886-1888 г. ff 1-35v: 1886-1888 г. Преписани входящи писма. Цели. Отбелязва се дата, входящ номер и тема в полето. Писмата са цели и четливо написани. Един обработен почер...
Subject: Кореспонденция, (входящи, език: руски, български, гръцки) Деловодство
Date from: 1886-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0196.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1868-1898 г.
Subject: Кореспонденция (език: руски, гръцки)
Date from: 1868-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0311.pdf.jpg
Abstract: Книга за впечатления от пещерата на св. Козма, 1976-1988, 2005 г.
Subject: Книга за мнения на поклонници
Date from: 1976-01-01
Date to: 1988-12-31
Type: Archival books