toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 29.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0235.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за Тасос. Приходи и разходи за 1923 и 1923 г. Подробно и сумарно. Прилежно и четливо. f 7: подписва се под сметките Зосима Зографски
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1922-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0225.pdf.jpg
Abstract: Кондика с разходи за метоха в Сикия, Лонгос/Ситония, 1923-1924 г. Работници, овчари, кози и др. Подробни и общи сметки. Ясно и четливо
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0218.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Тасос, 1913-1915 г.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1913-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0219.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Тасос, 1920-1921 г. Подробни сметки за получени и дадени суми в метоха на о-в Тасос. Прилежно написано с химикал. Не особено четливо, на български. Подробни и общи суми.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1920-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0234.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки от метоси, 1937 г. Вероятно от Тасос, но и от други места. Чернова. Не много четливи бележки за разходи и дадени суми. Бележките са задраскани и е отбелязано с червен молив „пренесе...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1937-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0213.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Лонгос/Ситония, 1910-1913 г. Записите са предимно разходи, написани на български, не много четливо. 1910-11 г.– една ръка 1913 г. – друга ръка – списъци на аргати, имена и произхо...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1910-01-01
Date to: 1913-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0228.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за разходи от метоха на Тасос, 1925-1926 г. Подробни и общи сметки. Иконом Мартиниан на места пише с църковнославянски шрифт.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1925-01-01
Date to: 1926-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0240.pdf.jpg
Abstract: Манастирска кондика с бюджет, 1931 г.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1931-01-01
Date to: 1931-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0230.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за реколтата в Тасос,1923-1924 г. Мъжки и женски надници. Реколта на зехтин от долната и горната воденици, „наше и чуждо масло“. Подробно и сумарно, приспаднат десятък – чиста сума....
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0222.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за реколтата и приходите на метоха в Каламария, 1924 г. – живот, ечемик, офес и др. Прилежно и четливо написано с химикал, на български. Изписани само първите 4 страници.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1924-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0215.pdf.jpg
Abstract: Разходи за Конака в Карея, 1932 г. Споменават се и някои приходи. Суми в драхми. Всички записи са на български
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1932-01-01
Date to: 1932-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0229.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за реколтата в Тасос, 1925-1927 г. Мъжки и женски надници. Подробно записано, не особено четливо. Една от последните кондики за Тасос. f 1: 1925 надници по полето за берене маслини...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1925-01-01
Date to: 1927-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0217.pdf.jpg
Abstract: Кондики за метоси, 1923-1924 г. Сметки за метоха в Сикя, Лонгос. Кози – сметки, приход от сирене и мляко. Последни страници с молив. Съдържанието е различно от указаното на етикета. f 1: „Кондика за...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0227.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за разходи от метоха на о-в Тасос, 1918-1919 г. Написано на български, прилежно и четливо, от иконом Андрей. Няколко записа с молив – чернова.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1918-01-01
Date to: 1919-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0236.pdf.jpg
Abstract: Кондика с разходи и приходи от метоха в Тасос, 1926-1927 г.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1926-01-01
Date to: 1927-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0214.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Ормилия, 1918-1919 г. Подробен и прилежен опис на имуществото, приходите и разходите за метоха в Ормилия. f 1: „Получено от бившия икономъ о: Никифоръ движими и не-движими имущест...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1918-01-01
Date to: 1919-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0231.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за реколтата на зехтин в Тасос, 1924 г. Подробно и сумарно за горната и долната воденица.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1924-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0216.pdf.jpg
Abstract: Разходи за метоха в Каламария, 1923-1924 г. Не много четливо с молив, на български. Сметки на месеци и накрая общи суми.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0241.pdf.jpg
Abstract: Кондика на килията в Карея, 1927 г. Годишен разход. Писано с молив. Прилежно и четливо. Подписано от м- Серафимъ Зографски
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1927-01-01
Date to: 1927-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0220.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Лонгос, 1914-1915 г. Подробни сметки за получени и дадени суми в метоха на Ситония/Лонгос. Прилежно написано с химикал. Не особено четливо, на български. Подробни и общи суми. Упом...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1914-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
Results 1-20 of 29.
Material