toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 35.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0014.pdf.jpg
Abstract: Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-важното. От институции като Екзархия, Патриаршия и др. се преписва цялото писмо
Subject: Кореспонденция, преписи и резюмета на писма - входящи
Date from: 1890-01-09
Date to: 1895-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Subject: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Date from: 1881-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0083.pdf.jpg
Abstract: Кондика за разходи и покупки, 1883-1885 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Date from: 1883-01-01
Date to: 1885-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0096.pdf.jpg
Abstract: Счетоводство по месеци и дни за получени въглища от пристанището на Зограф, 1878-1879 г.
Subject: Счетоводна книга за въглища (разходи, език: гръцки)
Date from: 1878-01-01
Date to: 1879-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0030.pdf.jpg
Abstract: Кореспондения, 1885-1889 г. Резюмета и откъси-преписи от писма. Главно на български и по-рядко на гръцки. В полето, основно при българските писма, има номерация. Отбелязват се датите или месеците и че...
Subject: Кореспонденция. Изходящи писма
Date from: 1885-01-01
Date to: 1889-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0105.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1896 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В началото за 1890 г. Има резюме на гръцки, което е задраскано и...
Subject: Кореспонденция (входящи, език: български и руски)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0114.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1900-1914 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Date from: 1900-01-01
Date to: 1914-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0151.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1930-1931 г.
Subject: Кореспонденция -Деловодство, (преписи на входящи и изходящи, език: гръцки)
Date from: 1930-01-01
Date to: 1931-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0118.pdf.jpg
Abstract: Чернова кондика за разходи и приходи покупки, 1921 г. Книга водена в началото на гръцки – 1921-22 г. Разходи за покупки. Отбелязват се месеци и дни. Повечето разходи: „πλέροσα“ – платих. Цените са в д...
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки и български)
Date from: 1921-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0199.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1904-1923 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма на руски. Подредени са по дати, месеци, години. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма са цели. 1904-19...
Subject: Кореспонденция (език: руски, български, гръцки)
Date from: 1904-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0202.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Ормилия, 1868-1869 г.
Subject: Счетоводна тетрадка: метох, български, гръцки
Date from: 1868-01-01
Date to: 1869-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0056.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1896-1910, 1916 г. Преписи и извадки от Изходящи писма до различни получатели. Повечето на български, доста до Иерисос, Кинотис и др. на гръцки. Отбелязват се годи...
Subject: Кореспонденция - изходящи
Date from: 1896-01-01
Date to: 1916-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0204.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1905-1929 г.
Subject: Кореспонденция, Деловодство: руски, български, гръцки
Date from: 1905-01-01
Date to: 1929-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0192.pdf.jpg
Abstract: Кондика за разходи и покупки от магазини, 1888-1889 г. Списъци и сметки. Печати и индикации на магазините. Записи от магазинерите, по дати, месеци и години. Някои са заверен с подпис. Основно на гръцк...
Subject: Счетоводна книга: разходи, гръцки
Date from: 1888-01-01
Date to: 1889-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0078.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за годините: 1902, 1901 и няколко записа за 1900. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на гръцки и български. На места печат и подпис на P. C. ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1900-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0287.pdf.jpg
Abstract: Протоколна книга за кореспонденция на гръцки и български.
Subject: Кореспонденция
Date from: 1995-01-01
Date to: 1999-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0116.pdf.jpg
Abstract: Кондика за покупки, 1886-1888 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Date from: 1886-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0072.pdf.jpg
Abstract: Кондика за раздадените дрехи на братята, 1941 год. Няма нищо запазено от счетоводни записки. До ff 45v в горната част на страниците, в полето, има изписани имена на монаси. Под тях обаче не са записва...
Subject: Счетоводна книга [Счетоводна – бележки]
Date from: 1941-01-01
Date to: 1941-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0273.pdf.jpg
Abstract: Кондика метох на гръцки. Разходи за метоха, иконом Михайл Зографитис, 1898-1899. Сметки по месеци
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1898-01-01
Date to: 1907-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0041.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспоненция, 1993-1888 г. f 2: „Регистъръ на вступившите второстепенните писма 1883“ Резюмета и откъси-преписи от писма. Главно на български и по-рядко на гръцки. В полето- Писм...
Subject: Кореспонденция. Изходящи писма
Date from: 1883-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
Results 1-20 of 35.