toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 41-60 of 63.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0266.pdf.jpg
Abstract: Кондика за конака 1931 г. Получини пари, сметки и разходи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1931-01-01
Date to: 1931-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0069.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Има данни за метосите. Записи по месеци за години: 1885-1887 г. Четливо написани. Една или две ръце. Записите са на български. На места неизписани страници, накрая неиз...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1885-01-01
Date to: 1887-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0077.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1878-1880. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на български. Няма подписи за заверка. Приходи от метоси, дарения и др. На места неи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1878-01-01
Date to: 1880-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0268.pdf.jpg
Abstract: Кондика за въглища на гръцки 1905 г. 1r: Πρόχειρον Καθημερινό .......ες Σκάλα Πιργού, 1906. Сметки за снабдяване с въглища.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1905-01-01
Date to: 1905-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0270.pdf.jpg
Abstract: Кондика за въглища 1905-1906 г. Посочва се пристанището – Σκάλα Βατοπέδι. Сметки за доставяне на въглища. Чернова.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1905-01-01
Date to: 1906-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0269.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Лонгос, от 1908 г. Записи на гръцки за снабдяване с въглища. Писмо до майстор Величко – въглищар, в плик.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1908-01-01
Date to: 1908-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0255.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приход-разход на метох 1912-13 г. Лонгос. Сметки за разходи и за плащания на „слугите“ и работниците. Неизписани листа между двете години.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1912-01-01
Date to: 1913-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0262.pdf.jpg
Abstract: Кондика от Каламария, 1923-24 г., от монах Исидор Зографски. Разходи по месеци. Всички страници са изписани.„
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0275.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Лонгоския метох 1915 г. Приходи и разходи, първите 10 листа прилежно написани. Следват други записи и неизписани страници.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1915-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0010.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1869 г. Общи сметки за приходи и разходи. Няма подписи за заверка на записите. Всичко е на български.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1869-01-01
Date to: 1869-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0033.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи.. Записи по месеци за годините 1875-1876. Един основен почерк. Записите са на български. Някои сметки са заверени с подписи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1875-01-01
Date to: 1876-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0017.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1889 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Повече от половината книга не е изписана.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1882-01-01
Date to: 1889-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0247.pdf.jpg
Abstract: Приходно-разходна кондика за метоха Тасос 1912-13 г., от иконома отец Зосима. Преди всичко разходи
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1912-01-01
Date to: 1913-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0080.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Метоси. Записи по месеци за годините: 1888. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на български. Няколко записа на гръцки на f 1v.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1888-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0264.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Свех Светих, Карея, 1930-1931 г. Разходи по месеци. Неизписани страници между записите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1930-01-01
Date to: 1931-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0267.pdf.jpg
Abstract: Кондика за въглища на гръцки 1906 г.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1906-01-01
Date to: 1906-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0073.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1912-дек. 1927 г. Четливо написано. Няколко ръце. Записите са на български. На места хвърчащи листчета и бележки. Няма подписи за заверяване...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1912-01-01
Date to: 1926-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0277.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работници 1963 г. Азбучен ред. Малко записи. Някои са здраскани. Много страници без записи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1963-01-01
Date to: 1969-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0068.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1884. Прилежно написани. Една ръка. Записите са на български. На места има подписи на епитропи и игумена за заверка. Някои страници не са по...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1884-01-01
Date to: 1884-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0043.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1858 г.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1858-01-01
Date to: 1858-12-31
Type: Archival books
Results 41-60 of 63.