toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 21-40 of 63.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0253.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работници на гръцки, 1872 г. Записи за надници и сметки
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1872-01-01
Date to: 1872-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0254.pdf.jpg
Abstract: Кондика за митоха в Лонгос, 1924 г.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1924-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0259.pdf.jpg
Abstract: Кондика метох 1915-1916 г. Приходи и повече разходи за продукти и работници.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1915-01-01
Date to: 1916-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0067.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1882-1883. Прилежно написани. Една или две ръце. Записите са на български. Няма подписи за заверка.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1882-01-01
Date to: 1883-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0272.pdf.jpg
Abstract: Тасоска (?) кондика на гръцки. Разходи и сметки. Не се указва годината. Чернова.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1875-01-01
Date to: 1925-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0039.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1884-1885 г. Леки разлики в почерка. Възможно е да е един и същ. Записите са на български.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1884-01-01
Date to: 1885-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0016.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1887 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Почти половината книга не е изписана. Един свободен лист с чернова от 1886 г.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1887-01-01
Date to: 1887-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0273.pdf.jpg
Abstract: Кондика метох на гръцки. Разходи за метоха, иконом Михайл Зографитис, 1898-1899. Сметки по месеци
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1898-01-01
Date to: 1907-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0257.pdf.jpg
Abstract: Кондика от метоси, листа съшити
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1834-01-01
Date to: 1870-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0271.pdf.jpg
Abstract: Тасоска кондика на гръцки. Разходи и сметки в таблици, по дни и месеци. Не се указва годината, от есента до пролетта. Чернова.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1875-01-01
Date to: 1925-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0064.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1882-1883. Прилежно написани. Една ръка. Записите са на български. На места подписи за заверка.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1882-01-01
Date to: 1883-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0031.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1908-1910 г. Калиграфски почерк. Записите са на български.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1908-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0053.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1868-1869 г. Записи по дата и месец. На места има общи бележки за разходите, които са заверени с подписи.Записите са на български. ff 58a -до края: няма за...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1868-01-01
Date to: 1869-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0032.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1916-1929 г. Различни почерци. Записите са на български. Някои сметки са заверени с подписи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1916-01-01
Date to: 1929-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0004.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки, 1864-1867, 1917-1922. Покупко-продажби на земеделски продукти, цени в драхми. Общите записи са на български. На гръцки записи за петте метоха в Каламария, Тасос, Ормилия, Йерисо...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1864-01-01
Date to: 1922-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0038.pdf.jpg
Abstract: Чернова кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1883-1884 г. Леки разлики в почерка, но е възможно да е един и същ. Записите са на български.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1883-01-01
Date to: 1884-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0024.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки, 1909-1936 г. Доставки и разходи по вид, месец, доставчик, майстори и други, за годините: 1909 г., 1910 г., 1911 г., 1913 г., 1914 г. 1919 г., 1920 г., 1921 г., 1922 г., 1924 г....
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1909-01-01
Date to: 1936-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0009.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1869-1872 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Изписана до ff 60. Малко страници са останали неизписани между датите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1869-01-01
Date to: 1872-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0002.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1930-1938 г. Общи сметки. В края и началото на някои години има общи бележки. Между някои дати неизписани страници или листове.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1934-01-01
Date to: 1938-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0260.pdf.jpg
Abstract: Кондика от Всех Светих Карея, 1932-1933 г. Разходи по месеци. Неизписани страници между записите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1932-01-01
Date to: 1933-12-31
Type: Archival books
Results 21-40 of 63.