toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 63.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0015.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1888 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Последната четвърт на книгата не е изписана. Има няколко страници към края с 1887 г., 1888 г., 1889 г. и чернова на свобо...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1888-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0001.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1939 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци с подписи на тримата епитропи и архимандрит Владимир. Няколко ръце. Повечето сметки са написани калиграфски ff 2v-29v: ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1939-01-01
Date to: 1946-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0011.pdf.jpg
Abstract: Кондика за банкови билети, 1899 г. „Генеральна Кондика за Херсонските банковы билеты, коя-то обдържа подъ номеръ сто и петьдесет листове. Днешно-то на 7ми декемврия 1892 година“ Кондиката е прошнуров...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1892-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0048.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1860 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Прилежен почерк. Една ръка. ff 50r-58v: След общите сметки следват сметките за метосите. ff 58v-61r...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1860-01-01
Date to: 1860-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0007.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1872-1873 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои сметки са подписани от епитропи и от игумена. Малко страници са останали неизпи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1872-01-01
Date to: 1873-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0022.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1862 г. Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Някои сметки за разходи са подписани от отци и от игумена Малко страници са останали неизписани между д...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1862-01-01
Date to: 1862-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0006.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1800-1871 г.Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Малко страници са останали неизписани между датите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1880-01-01
Date to: 1881-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0028.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1903-1907 г.Общи сметки. Записи по месеци. Някои страници не са изписани. Изглежда някои страници са откъснати. Има повреди при съшиването и някои страници са със скъсани...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1903-01-01
Date to: 1907-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0008.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1870-1872 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои сметки са подписани от епитропи и от игумена. Малко страници са останали неизпи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1870-01-01
Date to: 1872-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0019.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1977-1919 г. Общи подробни сметки за разходи и приходи, по месеци. Всички записи са на български. Няколко ръце. Малко непопълнени страници. Няма заверки с подпис на старц...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1911-01-01
Date to: 1919-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0052.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1867-1868 г. Записи по дата и месец. Някои записи са заверени с подписи на епитропите и на игумена. ff 42v-до края: няма записи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1867-01-01
Date to: 1868-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0034.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1879-1880 г. Различни почерци, но един основен. Записите са на български. Някои сметки са заверени с подписи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1879-01-01
Date to: 1880-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0070.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1885-1886 г. Четливо написано. Една ръка. Записите са на български. На места неизписани страници.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1886-01-01
Date to: 1886-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0261.pdf.jpg
Abstract: Кондика от Тасос 1916-1917 г., от иконом Андрей. Разходи по месе. Чернова. Последните три листа – неизписани.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1916-01-01
Date to: 1917-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0251.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работници и майстори 1911 г., иконом Даниил
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1911-01-01
Date to: 1965-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0265.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Свех Светих, Карея 1934 г. Разходи по месеци.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1934-01-01
Date to: 1934-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0278.pdf.jpg
Abstract: Тефтер за метосите. Подробни записи за разходите от 1861 до 1864 г. Незаписани страни. Изглежда записите са от една ръка.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1861-01-01
Date to: 1864-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0042.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1859 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Данни за метосите и др. Прилежно написана. Една ръка. ff 52v-53r: генерални приходи-разходи. f 53r ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1859-01-01
Date to: 1859-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0078.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за годините: 1902, 1901 и няколко записа за 1900. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на гръцки и български. На места печат и подпис на P. C. ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1900-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0055.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за различни сметки и плащания, 1799 -1800 г. Всичко е на български със специфичен правопис. Една ръка. Няма подписи за заверяване на сметките. По-голямата част от записите са ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1799-01-01
Date to: 1800-12-31
Type: Archival books
Results 1-20 of 63.