toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 61-80 of 235.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0137.pdf.jpg
Abstract: Кондика за главната каса, 1914-1921 г.
Subject: Счетоводна книга (език: български)
Date from: 1914-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0138.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метосите, 1909-1937 г.
Subject: Счетоводна книга (приходи и разходи, език: български)
Date from: 1909-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0062.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Записи по месеци за години: май 1951 – януари 1952 г. Прилежно написани. Почерк на Касиеръ Jерод. Анатоли Зографски. Една ръка. Записите са на български. Сметките не са подписани.
Subject: Счетоводна книга – тетрадка - официална книга.
Date from: 1951-01-01
Date to: 1952-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0191.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1894-1896 г. Подробни записи и суми по дати, месеци и години, на български. Суми в грошове и пари. Прилежно написана. Няколко ръце, няма заверки с подписи и печати.
Subject: Счетоводна книга: разходи, български
Date from: 1894-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0103.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1891-1904 г.Преписи на писма от Киприановския манастир до различни институции и хора в Русия, България, Министри, Екзархия, Солун и др. Повечето записи са на руски...
Subject: Кореспонденция - Киприановския манастир (изходящи писма, език: руски)
Date from: 1891-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0147.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспондеция и общи сметки, 1860-1864, 1931-1934 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи и приходи, език: български) + Кореспонденция
Date from: 1860-01-01
Date to: 1934-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0203.pdf.jpg
Abstract: Книга от болницата (1897 г.) и кондика за приходи и разходи от метосите (1924-1927 г.)
Subject: Рецепти (1897),
Date from: 1897-01-01
Date to: 1927-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0280.pdf.jpg
Abstract: Преводи на османски документи на български. Преводите са направени от началото на 20ти век, от 1921 г. Преведени са турски документи и някои гръцки за имотите на манастира.
Subject: Μεταφράσις οθωμανικών εγγράφων
Date from: 1901-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0234.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки от метоси, 1937 г. Вероятно от Тасос, но и от други места. Чернова. Не много четливи бележки за разходи и дадени суми. Бележките са задраскани и е отбелязано с червен молив „пренесе...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1937-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0298.pdf.jpg
Abstract: Монахологий / Монашески списък 1928 г. Много списъци по години с неизписани листа между списъците.
Subject: Монахологий
Date from: 1928-01-01
Date to: 1934-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0265.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Свех Светих, Карея 1934 г. Разходи по месеци.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1934-01-01
Date to: 1934-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0278.pdf.jpg
Abstract: Тефтер за метосите. Подробни записи за разходите от 1861 до 1864 г. Незаписани страни. Изглежда записите са от една ръка.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1861-01-01
Date to: 1864-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0300.pdf.jpg
Abstract: Монахологий за 1915 г. Има записи за 19ти век и достига до 1974 г. (f 26)
Subject: Монахологий
Date from: 1915-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0066.pdf.jpg
Abstract: Книга със записи за банковите билети.
Subject: Счетоводна книга – банки
Date from: 1881-01-01
Date to: 1926-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0104.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1904 г. Преписи на писма получени –входящи- от Киприановския манастир от различни институции и хора. Повечето записи са на руски, но има и някои на български,...
Subject: Кореспонденция, Киприановския манастир (входящи, език: руски и български)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1901-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0100.pdf.jpg
Abstract: Главна манастирск акондика. Записи по месеци за годините: 1930-1933
Subject: Счетоводна книга (приходи-разходи, език: български)
Date from: 1930-01-01
Date to: 1933-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0042.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1859 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Данни за метосите и др. Прилежно написана. Една ръка. ff 52v-53r: генерални приходи-разходи. f 53r ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1859-01-01
Date to: 1859-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0164.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Каламаря, 1921 г. Реколти, дадени стоки и пари. Разход за аргати – жетвари, получено жито.
Subject: Счетоводна книга (приходи-разходи, български)
Date from: 1921-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0213.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Лонгос/Ситония, 1910-1913 г. Записите са предимно разходи, написани на български, не много четливо. 1910-11 г.– една ръка 1913 г. – друга ръка – списъци на аргати, имена и произхо...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1910-01-01
Date to: 1913-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0170.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Лонгос, 1917-1924 г.
Subject: Счетоводна книга (въглища: български)
Date from: 1917-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
Results 61-80 of 235.