toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 41-60 of 235.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0190.pdf.jpg
Abstract: Разпореждане с пари и капитали. Капиталовложения в банки, покупки и др. Четливо написано от няколко ръце. Няма заверени сметки. Неизписани страници между годините.
Subject: Счетоводна книга: (разходи, капиталовложения, български)
Date from: 1909-01-01
Date to: 1930-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0251.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работници и майстори 1911 г., иконом Даниил
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1911-01-01
Date to: 1965-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0180.pdf.jpg
Abstract: Конидика основно за Каламария, 1894-1900 г. Реколта, работници Белова. Чисто и прилежно. Български ff 25-до края: неизписани
Subject: Счетоводна книга: (приходи-разходи, български)
Date from: 1894-01-01
Date to: 1900-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0142.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите на метоха в Каламария, 1895-1896 г, от отец Доситей.
Subject: Счетоводна книга (разходи и приходи, език: български)
Date from: 1895-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0160.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Каламария, 1900 г.
Subject: Счетоводна книга (конак: български)
Date from: 1901-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0176.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метох, 1907-1916 г. Маслини, реколта, кюмур за 1909 списък на епитропите до 1916 г.
Subject: Счетоводна тетрадка: разходи, български
Date from: 1907-01-01
Date to: 1916-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0141.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работници, 1930-1938 г. Заплащания на работници. Записи по месеци и години. Отбелязват се: селище (в полето), име и фамилия, вид работа, надници, заплатена сума -
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: български)
Date from: 1930-01-01
Date to: 1938-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0198.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1882-1885 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма. По дати, месеци, години. Основно на руски и някои на български. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма с...
Subject: Кореспонденция (език: руски)
Date from: 1882-01-01
Date to: 1885-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0202.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Ормилия, 1868-1869 г.
Subject: Счетоводна тетрадка: метох, български, гръцки
Date from: 1868-01-01
Date to: 1869-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0205.pdf.jpg
Abstract: Кондика на шивача, 1937 г.
Subject: Деловодство: книга на шивача
Date from: 1937-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0225.pdf.jpg
Abstract: Кондика с разходи за метоха в Сикия, Лонгос/Ситония, 1923-1924 г. Работници, овчари, кози и др. Подробни и общи сметки. Ясно и четливо
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0218.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Тасос, 1913-1915 г.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1913-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0159.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Каламария, 1901-1902 г., от отец Доситей. Разходи по метоха. Покупки. Продукти. Конъ. Солунски конак. Сметки в грошове. Прилежно по месеци. Други сметки с дебел син молив. Отряза...
Subject: Счетоводна книга (конак: български)
Date from: 1901-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0117.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1872-1909, 1924 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В полето вляво се отбелязва датата. За всеки запис – място на подат...
Subject: Кореспонденция (изходящи, език: български, руски, „славянски“)
Date from: 1872-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0208.pdf.jpg
Abstract: Кондика за работниците, 1969 г.
Subject: Счетоводна книга: разходи, български
Date from: 1969-01-01
Date to: 1869-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0219.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Тасос, 1920-1921 г. Подробни сметки за получени и дадени суми в метоха на о-в Тасос. Прилежно написано с химикал. Не особено четливо, на български. Подробни и общи суми.
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1920-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0179.pdf.jpg
Abstract: Кондика за Лонгос, 1864 г. Всички записи на български. Четливи, някои на обратно или на пряко. Няколко ръце работници, дни, надници, суми. разписки от работници
Subject: Счетоводна книга: разходи, български
Date from: 1864-01-01
Date to: 1864-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0206.pdf.jpg
Abstract: Кондика за аргатите и ръкопис, 1892-1899, 1905.
Subject: Рецепти (1897), (1905), Обучение: български, гръцки
Date from: 1892-01-01
Date to: 1905-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0195.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1868-1898 г. Пълни преписи на писма на руски. По дати, месеци, години. Писмата са номерирани. На места само се отбелязва темата. Краснопис. Много трудно се чете.
Subject: Кореспонденция (език: руски)
Date from: 1868-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0056.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1896-1910, 1916 г. Преписи и извадки от Изходящи писма до различни получатели. Повечето на български, доста до Иерисос, Кинотис и др. на гръцки. Отбелязват се годи...
Subject: Кореспонденция - изходящи
Date from: 1896-01-01
Date to: 1916-12-31
Type: Archival books
Results 41-60 of 235.