toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 221-235 of 235.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0088.pdf.jpg
Abstract: Разходи по месеци. Български. Без подписи и заверка. Изглежда, че сметките са водени от една ръка.
Subject: Счетоводна книга (Разходи, език: български)
Date from: 1914-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0223.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за реколтата и приходите на метоха в Каламария, 1922, 1924 г. Разходи и реколта. Бакла, леща, ечемик и т.н. Споменават се различни дейности и заплащания за работа. Подробно и общи с...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1922-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0005.pdf.jpg
Abstract: Преписи на кореспонденция, 1913-1927 г.
Subject: Кореспонденция, преписи и резюмета на писма – изходящи
Date from: 1913-01-01
Date to: 1927-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0043.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1858 г.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1858-01-01
Date to: 1858-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0090.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки, 1903-1907 г. Приходи и разходи по месеци
Subject: Счетоводна книга (Приходи и разходи, език: български)
Date from: 1903-01-01
Date to: 1907-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0085.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи записани по месеци за годините: 1936-1938. Различни дарения с отбелязана цел, напр. помен. Различни ръце. Записите са на български. Няма подписи и печати за заверка. Из...
Subject: Счетоводна книга (приходи-разходи, език: български)
Date from: 1936-01-01
Date to: 1938-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0081.pdf.jpg
Abstract: Кондика („Катастихо“), 1876-77 г. Счетоводство по месеци и дни за получени въглища от пристанището на Ватопед.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Date from: 1876-01-01
Date to: 1877-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0084.pdf.jpg
Abstract: Записи за получени пари, 1870-1902 г. Значителни суми в турски лири. Често се упоменава от кого, как и за какво са дадени парите. Имена и подписи на свещеник и двама монаси, или трима монаси, под запи...
Subject: Счетоводна книга (приходи, език: български)
Date from: 1870-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0224.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за разходи за метоха в Йерисос, 1923-1924 г. Записите са на български. 1923 - една ръка. Прилежно и четливо. Подробно се описват дейности и работи. Август 1924 – друга ръка. Подроб...
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1923-01-01
Date to: 1924-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0123.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи на метоха в Ормилия, 1919-22 г. Прилежно написани сметки. Една ръка. Български. Подпис за заверка на Ефтимий монахъ. Може да се проследи цялото стопанство на метоха за пер...
Subject: Счетоводна книга (реколта и разходи, език: български)
Date from: 1919-01-01
Date to: 1922-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0250.pdf.jpg
Abstract: Каталог на клисарницата 1938 г. Опис вещи. Четим и красив почерк.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1938-01-01
Date to: 1938-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0263.pdf.jpg
Abstract: Кондика от Всех Светих, Карея, 1933 г. Приходи и разходи по месеци. Неизписани страници между записите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1932-01-01
Date to: 1932-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0027.pdf.jpg
Abstract: Кондика за дрехи, 1896-1904 г. Записи по имена на монаси и години за доставки на дрехи. f 149: черно-бяла снимка на млад монах без брада ff 191v-19r: – индекс на монасите по имена Добавени години: 1...
Subject: Счетоводна книга – за дрехи
Date from: 1896-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0036.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за метосите. Записи по месеци за годините 1869-1882 г. Различни почерци. Записите са на български. Почти всички са задраскани. Вероятно са пренесени в друга книга. Някои сметки ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1869-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0281.pdf.jpg
Abstract: Преводи на византийски и поствизантийски документи на български. Кодовете на документите са според кондиката на Антим Ризов. Не се указва кога са извършени преводите.
Subject: Μεταφάσεις βυζαντινών εγγράφων
Date from: 1901-01-01
Date to: 2000-12-31
Type: Archival books
Results 221-235 of 235.