toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 21-40 of 235.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0030.pdf.jpg
Abstract: Кореспондения, 1885-1889 г. Резюмета и откъси-преписи от писма. Главно на български и по-рядко на гръцки. В полето, основно при българските писма, има номерация. Отбелязват се датите или месеците и че...
Subject: Кореспонденция. Изходящи писма
Date from: 1885-01-01
Date to: 1889-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0115.pdf.jpg
Abstract: Кондика за заплащания на работници, 1904-1939 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: български)
Date from: 1904-01-01
Date to: 1939-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0006.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1800-1871 г.Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Малко страници са останали неизписани между датите.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1880-01-01
Date to: 1881-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0028.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1903-1907 г.Общи сметки. Записи по месеци. Някои страници не са изписани. Изглежда някои страници са откъснати. Има повреди при съшиването и някои страници са със скъсани...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1903-01-01
Date to: 1907-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0008.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1870-1872 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои сметки са подписани от епитропи и от игумена. Малко страници са останали неизпи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1870-01-01
Date to: 1872-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0105.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1896 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В началото за 1890 г. Има резюме на гръцки, което е задраскано и...
Subject: Кореспонденция (входящи, език: български и руски)
Date from: 1893-01-01
Date to: 1896-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0109.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1890-1894 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци и години. Най-различни. Има милостини, продукти, дарения, надници идр. На места неизписани листове и страници. Някол...
Subject: Счетоводна книга (приходи-разходи, език: български)
Date from: 1890-01-01
Date to: 1894-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0132.pdf.jpg
Abstract: Кондика за метоха в Лонгос и Шикия (Сикия), 1907-1900 г.
Subject: Счетоводна книга (приходи и разходи, език: български)
Date from: 1907-01-01
Date to: 1900-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0019.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1977-1919 г. Общи подробни сметки за разходи и приходи, по месеци. Всички записи са на български. Няколко ръце. Малко непопълнени страници. Няма заверки с подпис на старц...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1911-01-01
Date to: 1919-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0114.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1900-1914 г.
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Date from: 1900-01-01
Date to: 1914-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0052.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1867-1868 г. Записи по дата и месец. Някои записи са заверени с подписи на епитропите и на игумена. ff 42v-до края: няма записи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1867-01-01
Date to: 1868-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0034.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи. Записи по месеци за годините 1879-1880 г. Различни почерци, но един основен. Записите са на български. Някои сметки са заверени с подписи.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1879-01-01
Date to: 1880-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0151.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на кореспонденция, 1930-1931 г.
Subject: Кореспонденция -Деловодство, (преписи на входящи и изходящи, език: гръцки)
Date from: 1930-01-01
Date to: 1931-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0118.pdf.jpg
Abstract: Чернова кондика за разходи и приходи покупки, 1921 г. Книга водена в началото на гръцки – 1921-22 г. Разходи за покупки. Отбелязват се месеци и дни. Повечето разходи: „πλέροσα“ – платих. Цените са в д...
Subject: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки и български)
Date from: 1921-01-01
Date to: 1921-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0199.pdf.jpg
Abstract: Кондика с преписи на писма, 1904-1923 г. Преписи (пълни и в резюме) на писма на руски. Подредени са по дати, месеци, години. Писмата са номерирани и се отбелязва темата. Някои писма са цели. 1904-19...
Subject: Кореспонденция (език: руски, български, гръцки)
Date from: 1904-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0174.pdf.jpg
Abstract: Книга за събраните доброволни помощи за българския Зографски монастир „Св Георги“ в Света гора, 1922-1923.
Subject: Счетоводна книга: приходи, български
Date from: 1922-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0158.pdf.jpg
Abstract: Кондика за строежа на конака в Карея, 1901-1902 г. Разходи за построяването и рабатота. Материали, работници, покупки, всичко на български. Четливо. 1901-1902 г. Някои сметки зачертани. Внесени друг...
Subject: Счетоводна книга (конак: български)
Date from: 1901-01-01
Date to: 1902-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0235.pdf.jpg
Abstract: Кондика със сметки за Тасос. Приходи и разходи за 1923 и 1923 г. Подробно и сумарно. Прилежно и четливо. f 7: подписва се под сметките Зосима Зографски
Subject: Счетоводна книга: български
Date from: 1922-01-01
Date to: 1923-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0070.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1885-1886 г. Четливо написано. Една ръка. Записите са на български. На места неизписани страници.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1886-01-01
Date to: 1886-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0261.pdf.jpg
Abstract: Кондика от Тасос 1916-1917 г., от иконом Андрей. Разходи по месе. Чернова. Последните три листа – неизписани.
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1916-01-01
Date to: 1917-12-31
Type: Archival books
Results 21-40 of 235.