toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 20098.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_02-02_0015.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1888 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Последната четвърт на книгата не е изписана. Има няколко страници към края с 1887 г., 1888 г., 1889 г. и чернова на свобо...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1888-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0001.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1939 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци с подписи на тримата епитропи и архимандрит Владимир. Няколко ръце. Повечето сметки са написани калиграфски ff 2v-29v: ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1939-01-01
Date to: 1946-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0310.pdf.jpg
Abstract: Азбучен каталог на българските книги от библиотеката
Subject: Кондика на книги
Date from: 1890-01-01
Date to: 1950-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0011.pdf.jpg
Abstract: Кондика за банкови билети, 1899 г. „Генеральна Кондика за Херсонските банковы билеты, коя-то обдържа подъ номеръ сто и петьдесет листове. Днешно-то на 7ми декемврия 1892 година“ Кондиката е прошнуров...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1892-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0075.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1908-1911. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на български. Няма подписи за заверка, на няколко места пише „верно сметката“.
Subject: Счетоводна книг
Date from: 1908-01-01
Date to: 1911-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0014.pdf.jpg
Abstract: Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-важното. От институции като Екзархия, Патриаршия и др. се преписва цялото писмо
Subject: Кореспонденция, преписи и резюмета на писма - входящи
Date from: 1890-01-09
Date to: 1895-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0048.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1860 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Прилежен почерк. Една ръка. ff 50r-58v: След общите сметки следват сметките за метосите. ff 58v-61r...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1860-01-01
Date to: 1860-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Subject: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Date from: 1881-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0007.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1872-1873 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои сметки са подписани от епитропи и от игумена. Малко страници са останали неизпи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1872-01-01
Date to: 1873-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0022.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1862 г. Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Някои сметки за разходи са подписани от отци и от игумена Малко страници са останали неизписани между д...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1862-01-01
Date to: 1862-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0297.pdf.jpg
Abstract: Кондика за умирующите 1848 г.
Subject: Монахологий
Date from: 1848-01-01
Date to: 2000-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0023.pdf.jpg
Abstract: Кондика за въглища, 1878-1879 г.
Subject: Счетоводна книга за въглища
Date from: 1879-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Archival books
13_02-02_1-2.pdf.jpg
Abstract: φφ. 191 φ. 4: υπόμνημα περί των λειψάνων και ιερών σκευών της μονής Σίμωνος Πέτρας. φ. 34: ιστορική περιγραφή της μονής φ. 42: καταγραφή των πραγμάτων της μονής Σίμωνος Πέτρας (1805) φ. 65: κατάλο...
Subject: κάρα Αγίου Παύλου Ομολογητή (Σίμωνος Πέτρας)
Date from: 1846
Date to: 1891
Type: Report; Inventory/List ; Decision; Object list; Minutes; Personal notes/Text copies; Memorandum
21_02-02_00808.pdf.jpg
Abstract: Ενημέρωση ότι εκδόθηκε διάταγμα περί των δασών.
Subject: -
Date from: 1871-12-31
Date to: -
Type: Letter
13_02-02_5-2.pdf.jpg
Abstract: Περί αγοράς κριθαριού και περί πληρωμής φόρων.
Subject: Χρυσόστομος ιερομόναχος Σίμωνος Πέτρας
Date from: 1901-01-17
Date to: -
Type: Letter
21_02-02_00808.pdf.jpg
Abstract: Περί οικονομικών δοσοληψιών μεταξύ των επιτρόπων και μονής. Αίτημα λήψης χρημάτων.
Subject: -
Date from: 1871-12-13
Date to: -
Type: Letter
13_02-02_5-4.pdf.jpg
Abstract: Εξίτηλη επιστολή.
Subject: -
Date from: 1935-03-26
Date to: -
Type: Letter
13_02-02_5-2.pdf.jpg
Abstract: Περί αποστολής ψαριών.
Subject: τελωνειακός τεσκερές
Date from: 1901-01-17
Date to: -
Type: Letter
21_02-02_00806.pdf.jpg
Abstract: Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή ενός εγγράφου από το υπουργείο ηνωμένων ηγεμονιών.
Subject: -
Date from: 1866-12-14
Date to: -
Type: Letter
21_02-02_00808.pdf.jpg
Abstract: Ενημέρωση ότι αποστέλλονται φάκελλοι αλληλογραφίας και εφημερίδες.
Subject: -
Date from: 1872-01-14
Date to: -
Type: Letter
Results 1-20 of 20098.