toggleAccessMenu hideAccess showAccess

0100 Χειρόγραφοι Κώδικες : [3337] Collection home page

Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους έχουν στην κατοχή και διαχείρισή τους την πλουσιότερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων - κωδίκων στο κόσμο (κατά προσέγγιση 15.000) από τον 4ο έως τον 19ο αιώνα.???? Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους έχουν στην κατοχή και διαχείρισή τους την πλουσιότερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων - κωδίκων στο κόσμο (κατά προσέγγιση 15.000) από τον 4ο έως τον 19ο αιώνα.

Οι χειρόγραφοι κώδικες, περγαμηνοί και χαρτώοι, που διαφυλάσσονται στο Άγιο Όρος συγκεντρώθηκαν είτε ως επείσακτα αντικείμενα είτε ως δημιουργήματα Αγιορείτικων εργαστηρίων.
Ο πλούτος τόσο των θεματικών περιοχών που καλύπτουν όσο και της διακόσμησης αυτών (μικρογραφίες, λοιπός διάκοσμος) τα καθιστούν μοναδικά και ανεκτίμητα, (υπό την έννοια ότι αν καταστραφούν δεν αντικαθίστανται), κατατάσσοντάς τα στα έργα τέχνης.
Ο κύριος όγκος των χειρογράφων των μονών του Αγίου Όρους συνίσταται από ελληνικά χειρόγραφα, τα οποία συμποσούνται σε περισσότερα από 15.000. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν α) οι συλλογές σλαβικών χειρογράφων που αριθμούν περισσότερα από 1500 και απόκεινται όχι μόνον στις βιβλιοθήκες των σλαβικών μονών Χιλανδαρίου, Ζωγράφου και Αγίου Παντελεήμονος αλλά και σχεδόν σε όλες τις ελληνικές μονές και β) 100 περίπου ογκώδη γεωργιανά χειρόγραφα (απόκεινται κυρίως στη μονή Ιβήρων).

Τα χειρόγραφα χρονολογούνται κυρίως από τον 10ο ώς τις αρχές του 20ού αιώνα.
Είναι συνήθως ογκώδη, πολυσέλιδα και σταχωμένα (πολλές φορές με ξύλινες πινακίδες) είναι γραμμένα σε περγαμηνή ή χαρτί. Ικανός αριθμός από αυτά κοσμούνται με μικρογραφίες ή/και με επιμέρους διακοσμητικά στοιχεία (επίτιτλα, πρωτογράμματα κλπ.). Πολλά χειρόγραφα περιέχουν μεταγενέστερες προσθήκες: κτιτορικά σημειώματα, ενθυμήσεις, βραχέα χρονικά και παρασελίδιες σημειώσεις (πολύτιμη πηγή για την ιστορία και τις διαδρομές των χειρογράφων).
Ικανός αριθμός χειρογράφων περιέχει έργα της αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής, μεταβυζαντινής και νεώτερης κοσμικής γραμματείας: αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί κοσμικοί συγγραφείς (ιστορικοί, φιλόσοφοι, έργα λογοτεχνίας) κλπ. Όλες οι μονές κατέχουν και κανό αριθμό μουσικών χειρογράφων (εκκλησιαστικής μουσικής).

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
02_01_0737.pdf.jpg02_01_0737φφ. 1r-10v: Λόγος επιτάφιος εις τον οικουμενικόν Πατριάρχην Γρηγόριον (inc: "Έμε...-18011900Χειρόγραφα
02_01_0738.pdf.jpg02_01_0738φφ. 1r-2r: Περί ελεημοσύνης (inc: " Η ελεημοσύνη εστίν ο μέγιστος χαρακτήρ...")-17011800Χειρόγραφα
02_01_0739.pdf.jpg02_01_0739φφ.1r-29v: Γρηγόριος Θεολόγος, Περί Ιερωσύνης (inc."Ενικήθην, και ταύτην την ήττ...-18481848Χειρόγραφα
02_01_0740.pdf.jpg02_01_0740φφ. 1r-24v: Συντακτικόν (inc: "Συμφωνία, ή κάλλιστα σύνταξις...")-17011800Χειρόγραφα
02_01_0741.pdf.jpg02_01_0741φ. 1-8: Ἑρμηνεία πνευματικῆς μελέτης (Inc. Φυλακτήριον τῆς ψυχῆς)-17491749Χειρόγραφα
02_01_0742.pdf.jpg02_01_0742φ. 1-3: Ὕμνος εἰς τὴν ἁγίαν Ζώνην τῆς Θεοτόκου (Inc. Τὴν ὑπέρτιμον καὶ ὑπέραγνον...-18071807Χειρόγραφα
02_01_0743.pdf.jpg02_01_0743φφ. 3r - 10r Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Λόγο...-18011900Χειρόγραφα
02_01_0744.pdf.jpg02_01_0744φ. 1-76: Κωνσταντίνος Κούμας, Προδιοίκησις: τί εἶναι φιλοσοφία καὶ περὶ τῶν μερῶ...-17011800Χειρόγραφα
02_01_0745.pdf.jpg02_01_0745Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Γραμματικὴν τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου. Μέρος α΄ (Inc. Γράμματα ἑλ...-18011844Χειρόγραφα
02_01_0747.pdf.jpg02_01_0747φφ. 1r - 20r Ακολουθία του οσίου Νείλου του Αθωνίτου και Μυροβλύτου {...} (inc. ...-18011900Χειρόγραφα
02_01_0748.pdf.jpg02_01_0748σσ. 1 - 63 Βίος του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νείλου του Αθωνίτου και μυροβ...-6-May-18786-May-1878Χειρόγραφα
02_01_0749.pdf.jpg02_01_0749σσ. 3-10 : Τοις εντευξομένοις(inc: "Ουδέν τοσούτον δοκεί το λαμπρότερον...")-18011900Χειρόγραφα
02_01_0750.pdf.jpg02_01_0750φφ.1r-9r: Πίνακας περιεχομένων ("Ανευεργέτητα ότι τρία")-17011800Χειρόγραφα
02_01_0751.pdf.jpg02_01_0751σσ.1-68: Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Φωτίου του αγιωτάτου πατριάρχου τ...-18011900Χειρόγραφα
02_01_0752.pdf.jpg02_01_0752φφ.1r-52v: Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Φωτίου του αγιωτάτου πατριάσρχο...-18011900Χειρόγραφα
02_01_0753.pdf.jpg02_01_0753φφ.1r-197v: Σύνοψις ιστοριών αρχομένη από κτίσεως κόσμου (inc."Θέλων ο σοφός και...-20-Jan-161620-Jan-1616Χειρόγραφα
02_01_0754.pdf.jpg02_01_0754φφ.1r-178r: Βιβλίον χρονογραφικόν και αρχόμενον από κτίσεως κόσμου (inc."Απαρχής...-15711571Χειρόγραφα
02_01_0755.pdf.jpg02_01_0755φφ.1r-158r: Βιβλίον χρονογραφικόν αρχομένου από κτίσεως κόσμου (inc."Απαρχής επο...-25-Feb-153525-Feb-1535Χειρόγραφα
02_01_0756.pdf.jpg02_01_0756φφ. 1r-155v: Χρονογραφική ιστορία από κτίσεως κόσμου έως της βασιλείας Νικηφόρου...-15011600Χειρόγραφα
02_01_0757.pdf.jpg02_01_0757φφ. 3r-145v: Χρονογραφική ιστορία από τη βασιλεία των Μακεδόνων και του Φιλίππου...-16011700Χειρόγραφα
The Monasteries of Mount Athos possess and manage the largest collection of Greek manuscript codes in the world (approximately 15,000), dating from the 4th to the 19th century.???? The Monasteries of Mount Athos possess and manage the largest collection of Greek manuscript codes in the world (approximately 15,000), dating from the 4th to the 19th century.

The manuscripts, in parchment and paper, preserved in Mount Athos cover a large thematic area -from religious subjects to scientific and philosophical treatises-, decorated with priceless illuminations and decorations that renders them works of art.

The majority of the manuscripts preserved in the monasteries of Mount Athos are written in Greek language, which amount to more than 15,000. Furthermore, there are also:
(a) collections of Slavonic manuscripts (more than 1500) to be found both in Slavonic Monasteries, such as Chilandariou, Zografou or St. Panteleimonos, as well as in Greek Monasteries, and
(b) 100 approximately large Georgian manuscripts to be found in Iveron Monastery.

The manuscripts date from the 10th to the early 20th century. They are usually bulky, stacked (sometimes with wooden signs) written in parchment or paper.

A good number of them are adorned with illuminations and / or individual decorative elements (titles, initials, etc.). Many manuscripts contain works of ancient Greek, Byzantine, post Byzantine and modern secular literature: ancient Greek authors, Byzantine and post-Byzantine secular writers (historians, philosophers, literature) etc.

All of the monasteries posses musical manuscripts (church music).