toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 220.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
14_01_0208.pdf.jpg
Abstract: Romanian
Subject: -
Date from: 1931
Date to: 1931
Type: Manuscripts
09_01_0302.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1930-01-01
Date to: 1930-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0289.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1905-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0184.pdf.jpg
Abstract: Антология
Subject: -
Date from: 1898-01-01
Date to: 1898-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0287.pdf.jpg
Abstract: Антология – фрагменти Последование на вечернята – аниксандарии, блажен муж. Последование на утренята – полиелей Раби Господа, всякое дихание, осмогласен цикъл, и славословия на различни гласове.
Subject: -
Date from: 1854-01-01
Date to: 1856-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0282.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1910-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0137.pdf.jpg
Abstract: ff 1-157: Слова от преподобни Симеон (?)
Subject: -
Date from: 1928-01-01
Date to: 1928-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0284.pdf.jpg
Abstract: Славник – стихирар (минеен)
Subject: -
Date from: 1870-01-01
Date to: 1905-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0252.pdf.jpg
Abstract: Антология (Литургия, избрано)
Subject: -
Date from: 1888-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0254.pdf.jpg
Abstract: Сборник (избрано)
Subject: -
Date from: 1886-01-01
Date to: 1886-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0095.pdf.jpg
Abstract: Заглавие: Сборник за св. Димитрий Бесарбовски
Subject: -
Date from: 1870-01-01
Date to: 1925-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0074.pdf.jpg
Abstract: Заглавие: Житие на св. Василий Нови и митарствата на блажена Теодора
Subject: -
Date from: 1800-01-01
Date to: 1899-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0177.pdf.jpg
Abstract: Сборник (Антология, избрано)
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0192.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1868-01-01
Date to: 1900-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0189.pdf.jpg
Abstract: Сборник (Антология – избрано)
Subject: -
Date from: 1850-01-01
Date to: 1900-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0311.pdf.jpg
Abstract: Антология – фрагменти
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1905-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0209.pdf.jpg
Abstract: Аниксандари глас 8 от Хурмузий Хартофилакс.
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0265.pdf.jpg
Abstract: Антология (Литургия, избрано)
Subject: -
Date from: 1910-01-01
Date to: 1930-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0176.pdf.jpg
Abstract: Последование на вечернята
Subject: -
Date from: 1875-01-01
Date to: 1900-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0245.pdf.jpg
Abstract: Сборник (избрано)
Subject: -
Date from: 1870-01-01
Date to: 1890-12-31
Type: Manuscripts
Results 1-20 of 220.