toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 21-40 of 220.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
09_01_0290.pdf.jpg
Abstract: Антология (Литургия, избрано)
Subject: -
Date from: 1905-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0256.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1895-01-01
Date to: 1920-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0240.pdf.jpg
Abstract: Славник-стихирар (Зографски празничен миней – избрано)
Subject: -
Date from: 1937-01-01
Date to: 1937-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0083.pdf.jpg
Abstract: рр 1-70: Служба за св. Спиридон Тримитунтски (12.12)
Subject: -
Date from: 1875-01-01
Date to: 1925-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0201.pdf.jpg
Abstract: Ирмология (Катаваснийник)
Subject: -
Date from: 1850-01-01
Date to: 1865-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0079.pdf.jpg
Abstract: Заглавие: Сборник от молитви и поучения от патерика
Subject: -
Date from: 1800-01-01
Date to: 1899-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0309.pdf.jpg
Abstract: Славник-стихирар (минеен)
Subject: -
Date from: 1855-01-01
Date to: 1880-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0234.pdf.jpg
Abstract: Сборник (избрано)
Subject: -
Date from: 1875-01-01
Date to: 1890-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0233.pdf.jpg
Abstract: Славник-стихирар (Зографски празничен миней – избрано)
Subject: -
Date from: 1900-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0286.pdf.jpg
Abstract: Славник – стихирар (минеен)
Subject: -
Date from: 1855-01-01
Date to: 1856-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0303.pdf.jpg
Abstract: Конволют – фрагменти от Зографски празничен миней
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0116.pdf.jpg
Abstract: Заглавие: Сборник с текстове за св.Георги
Subject: -
Date from: 1800-01-01
Date to: 1899-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0275.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1897-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0288.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1875-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0190.pdf.jpg
Abstract: Сборник (от Литургията – избрано)
Subject: -
Date from: 1870-01-01
Date to: 1899-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0206.pdf.jpg
Abstract: Сборник (избрано)
Subject: -
Date from: 1830-01-01
Date to: 1880-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0178.pdf.jpg
Abstract: Похвали на Велика събота.
Subject: -
Date from: 1861-01-01
Date to: 1861-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0231.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1910-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0277.pdf.jpg
Abstract: Антология (избрано)
Subject: -
Date from: 1885-01-01
Date to: 1915-12-31
Type: Manuscripts
09_01_0202.pdf.jpg
Abstract: Сборник (от Литургията – избрано)
Subject: -
Date from: 1890-01-01
Date to: 1935-12-31
Type: Manuscripts
Results 21-40 of 220.