toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0204
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168581
Digital ID: 0204
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Greek
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1905
Document date: 1929-12-31
Summary: 
Кондика с преписи на кореспонденция, 1905-1929 г.
Преписи на важни писма и протоколи от руски и гръцки. Бележки на български.
f 2: 1905 г. преписани протоколи за парите, които са оставени в государствената руска банка от покойните ктитори Анатолий, Виктор, Иларион и др. под №21
f 6: препис на официално писмо на гръцки от Министерството на вероизповеданията и образованието
f 11: Бележка за дарения Германски манастир, 1929 г. Описание на състояние и имоти.
f 11v: Съразмерно на св. Обители наеми от метосите, които са дадени под наем на бежанците 1923 г. Преписано от окръжното на Киното, 1927 г.
ff 13-31: неизписани
ff 43-73: преписани кубически мерки от книгата Manuali Noepli Belluomini Milano 1918 г. „превел и преписал грешний монах Гавриил родом от село Доленъ Неврокопско (мирско име Георги Христо Анвреев)“.
ff 74-до края: неизписани
Keywords: Кореспонденция, Деловодство: руски, български, гръцки
Document title: 09_02-02_0204
Alternative title: Корица A r, инкрустирано: Notes
Корица В r/ v: –
Гръб: –
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.