toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0138
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168517
Digital ID: 0138
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1909
Document date: 1937-12-31
Summary: 
Кондика за метосите, 1909-1937 г.
Разходи и приходи на метосите. Не следват последователен хронологичен ред. Изглежда където е имало неизписани страници са добавяне по-късни години. Имена и заплащания на работници.
Първите страници записи по метоси. Някои зачертани, изглежда внесени на чисто. Няма подписи и заверки.
ff 46v-56v: За солунската стара къща. 1929-1937 г. следват неизписани листовете до 95.
ff 96-97: съдържание на книгата по метоси и страници – общо да 6те метоха.
Keywords: Счетоводна книга (приходи и разходи, език: български)
Document title: 09_02-02_0138
Alternative title: Корица A r, етикет: Кондика Метохцит—[пол]учаватъ пари…. икономит[ ѣ] 1909 г.
Корица В r/ v: –
Гръб:
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.