toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0131
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168510
Digital ID: 0131
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1901
Document date: 1912-12-31
Summary: 
Кондика за главната каса, 1901-1912 г.
ff 2-7 – пришити в началото „Азбученъ показатель на които оставатъ пари на сохранение. Калугерскитѣ имена“ следват имената и оставените суми.
ff 8v-9r: „Партидитѣ на особенните сметки съ метос. и разни лица“
следват „парите раздадени поманастири аргати“
Следват таблици с внасяните и теглените пари. Всичко е прилежно и много четливо. Български. Неизписани страници между различните теми и записи.
Keywords: Счетоводна книга (приходи и разходи, език: български)
Document title: 09_02-02_0131
Alternative title: Корица A r/ v: –
Корица В r/ v: –
Гръб: Кондика за които се оставале пари въ Монастирцката каса отъ 1901-1912 г. ……
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.