toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0126
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168505
Digital ID: 0126
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Greek
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1881
Document date: 1882-12-31
Summary: 
Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Входящи писма, въведени по дати и под номерация. Придават се в резюме на езика на писмото: гръцки, български, руски.
до ff 16 само на гръцки. След това има и на трите езика. Друг писар поема. В полето се отбелязва ключова дума. Сменят се още една-две ръце. Четливо и прилежно написано. Малко неизписани страници и листове.


Keywords: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Document title: 09_02-02_0126
Alternative title: Корица A r, етикет сърце: Κώδιξ περιέχων ἐν συντόμῳ τάς ἐν τῇ Μονῇ ἡμῶν εἰσελθοῦσας διαφόρους ἑλληννικάς ἐπιστολᾶς τοῦ ἔτους 1881
Корица В r/v: –
Гръб: –
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.