toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0121
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168500
Digital ID: 0121
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Russian
Greek
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1886
Document date: 1888-12-31
Summary: 
Кондика за кореспонденция, 1886-1888 г. ff 1-35v: 1886-1888 г. Преписани входящи писма. Цели. Отбелязва се дата, входящ номер и тема в полето. Писмата са цели и четливо написани. Един обработен почерк и на трите езика. Важни писма от различни институции и хора. Повечето са на руски. Почерците се сменят. Доста писма за Киприановския манастир. ff 37-40: 1928 г. „Описъ въ Магазията на отецъ Мартирия братски обуща и дрехи, и други потребности“. Дрехи, чаршафи,кърпи, икони идр. f 72: препис на писмо от 1889 г. на гръцки до министъра на църковното и държавното образование за брат Герасим, който учи със стипендия в Ризариос Схоли
Keywords: Кореспонденция, (входящи, език: руски, български, гръцки) Деловодство
Document title: 09_02-02_0121
Alternative title: Корица A r, етикет: Регистъръ. На приходящи-тѣ Руски, и разни важни Писма за год: 1886/1887/1888
Корица В r/ v: –
Гръб: 1886-1888
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.