toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0117
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168496
Digital ID: 0117
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1872
Document date: 1924-12-31
Summary: 
Кондика за кореспонденция, 1872-1909, 1924 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В полето вляво се отбелязва датата. За всеки запис – място на подател и кратко съдържание. Записите са на езика на писмото. Предимно български и руски. Няколко ръце с обработен почерк. Четлив краснопис. Ръцете се сменят през годините. Някои писма се предават по-подробно. Повечето се на руски. За някои години има номерация на писмата. Няма ключови думи. Много писма от руски институции и от Киприановския манастир. Години 1872-1908, 1909 (само един лист със 7 записа), 1924 (само индекс за 59 писма, с указани не подател /получател и тема, без резюме на съдържанието)
Keywords: Кореспонденция (изходящи, език: български, руски, „славянски“)
Document title: 09_02-02_0117
Alternative title: Корица A r, написано с мастило: Кондика за реестръ на исходящитѣ писма на славянски нарѣчiя за годините 1872-3-4-5-6-7-8-9-1880-1-2-3, 1905-6-7-8-9
Корица В r/ v: –
Гръб: 1886-1888 год
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.