toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0106
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168486
Digital ID: 0106
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1860
Document date: 1864-12-31
Summary: 
Кондика за разходите при построяването на северната манастирска махала, 1860-1864 г. Описва се как след водосвет и акатиста на св. Георги е започнало строенето на северната махала. Разграфени записи по години на разходите. Подробно се отбелязва цената и сумата за работати и материалите. Сметките се заверяват с подписи. Прилежно и често написано. Всички записи са български. ff 38 – януари 1865 – последен запис.
Keywords: Счетоводна книга (приходи-разходи, език: български)
Document title: 09_02-02_0106
Alternative title: Корица A r, етикет: Книга в коіѧто ся означава колко е израсходвано за постройкѧ-тѧ на сѣвернѧ-тѧ новѧ-тѧ ни монастырскѧ махалѧ
Корица В r/ v: –
Гръб: Кондика какъ се направи северната махала въ 1864-1864
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.