toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0105
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168485
Digital ID: 0105
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Greek
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1893
Document date: 1896-12-31
Summary: 
Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1896 г. Входящи писма предадени в резюме, заведени под номерация според датата на получаване. В началото за 1890 г. Има резюме на гръцки, което е задраскано и е написано непосредствено отдолу на български, очевидно оригиналното писмо е на гръцки от иконом на Йерисос и др. Редуват се резюмета на двата езика. Не се отбелязват ключови думи, само дати и на първи ред подателят. Сменят се ръцете. Някои много четливи с прилежен почерк. Между записите на български, по-кратки записи на гръцки от друга ръка. За 1891 г. – ключови думи в полето. Записите на гръцки са по-малко и не за всички години.
f 1r: Регiстръ на Приходящи-тѣ письма Грѣчески и Български и на сички-тѣ наши Зографски метоси, за 1890 година
ff 95-до края: неизписани


Keywords: Кореспонденция (входящи, език: български и руски)
Document title: 09_02-02_0105
Alternative title: Корица A r, етикет: Регистръ на Приходящитѣ писма на Български и Гречески на всичките наши Зографски Метоси. За годинатѧ, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, и 1896
Корица В v, етикет: Метохскй Приходящй
Гръб: скъсан
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.