toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0104
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168484
Digital ID: 0104
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1893
Document date: 1901-12-31
Summary: 
Кондика с преписи на кореспонденция, 1893-1904 г. Преписи на писма получени –входящи- от Киприановския манастир от различни институции и хора. Повечето записи са на руски, но има и някои на български, напр. ff 3v-4r танасий Ковачев, който пише от Киев. Писмата са заведени по дати и под номерация. В началото пише, кой е подателят и следва пълен препис на писмото. Понякога в полето пише ключова дума. Голяма част от писмата от „Русик“. Ръцете се сменят през годините. Период 1893-1901 г.
Keywords: Кореспонденция, Киприановския манастир (входящи, език: руски и български)
Document title: 09_02-02_0104
Alternative title: Корица A r, етикет: Реестръ на приходящитѣ Руски и Кипрiановски писма за 1893-1894-1895-1896-1897-1888-1899-1900 и 1901 по 27 мая
Корица В r/ v: –Гръб: скъсан, запазен вътре в книгата 1893-1901
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.