toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0103
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168483
Digital ID: 0103
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1891
Document date: 1904-12-31
Summary: 
Кондика с преписи на кореспонденция, 1891-1904 г.Преписи на писма от Киприановския манастир до различни институции и хора в Русия, България, Министри, Екзархия, Солун и др. Повечето записи са на руски, но има и някои на български, напр. ff 36r-37v. На места в полето е отбелязана ключова дума, напр. Цариград. Писмата са в пълен вид. Заведени под номер и според датата на изпращане. Последно писмо от 1904 г.
Keywords: Кореспонденция - Киприановския манастир (изходящи писма, език: руски)
Document title: 09_02-02_0103
Alternative title: Корица A r, етикет изрязан: Реестръ на исходящите-тѣ Руски и Кипрiановски писма за 1891, 1892-1893-1894-1895-1896-1897-8-1900-1904-1905 година
Корица A v, търговски етикет: Rollinger, Trieste
Корица В r: –Важны Исходящи –Руски и Кипрiановски
Гръб: 1891-1905
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.