toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0094
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168474
Digital ID: 0094
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Russian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1853
Document date: 1903-12-31
Summary: 
Кондика от възстановяването на общежитийния типик, 1853-1873 г.
Указват се следните правила:
А. всеки влага собствените пари в общата каса срещу разписка и има право да ги ползва при нужда.
В. след тригодишното изпитание всеки може да напусне манастира и да си вземе парите.
Г. парите, които останат след този срок ще постъпят в общата каса без да има право над тях никой, нито роднина нито должник, наследник на монаха.
Д. новопостъпващите меряни спазват от самото начало правилата и предоставят парите си в общата каса при пострижението.
Е. Правило за взимане и ползване на пари
Подписи на девет съборни старци (два на гръцки) и игумен Иларион.
Следва таблица с внесените пари. Първи записа за 20000 гроша от игумен Иларион. Записите са по години и месеци. Доста са зачертани, изглежда вписани и другаде. Записите са с различен почерк, някои на руски.
На някои от последните записи са отбелязани вземания от касата.
1869-1870 г. приходи от имоти и разходи.
ff 54-57r: 1890 г.
f 57v: – 1903 г.
ff 58-до края: неизписани
Прошнуровано и запечатано с восъчен печат на ff 95v и бележка на руски, че листовете са 94.


Keywords: Счетоводна книга Деловодство - (приходи, език: български)
Document title: 09_02-02_0094
Alternative title: Корица A r, етикет сърце: Книга – Зографской славено-болгарской общежительной обители длѧ записыванїѧ денегъ, представленныхй братїю длѧ храненїѧл 1853 года
Корица В r/ v: –
Гръб стар етикет: Бр[атска конди]ка отъ 1853 года до 1873 г., по-нов етикет: Братска кондика отъ 1853 – 1873 год.
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.