toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0093
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168473
Digital ID: 0093
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1875
Document date: 1878-12-31
Summary: 
Чернова кондика за приходи и разходи, 1875-1878 г Общи сметки. Приходи и разходи по години и месеци. Приходи: дарения, имоти, от Бесарабия, Разходи (повечето записи): милостини, покупки за болница, надници, имена на работници, професии, ff 1: тетрадь до ff 70: една ръка, следват друга ръка (други ръце). 1877 г. – по-малко записи 1878 г.– няколко записа Малко страници са останали неизписани между годините.
Keywords: Счетоводна книга (приходи и предимно разходи, език: български)
Document title: 09_02-02_0093
Alternative title: Корица A r, етикет сърце: Черновае - начинаетъ отъ 1875 года месец Априлйа +
Корица В r/ v: –
Гръб: Проходо-Расходна, Кондика за 1875-77-78 г.
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.