toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0083
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168465
Digital ID: 0083
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Greek
Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1883
Document date: 1885-12-31
Summary: 
Кондика за разходи и покупки, 1883-1885 г.
f 2r: Печат на манастира и решение с текст: Днес на 1883 година, месецъ февруарий 10, соборно ряшися, щотоизанапретъ всякой един, който ся испраща отъ манастира за покупки монастирскивъ Карея, отведнашъ да ся впише покупѧ-тѧ отъ бакали-тѣ въ настоящата кондика, която ще ся носи и донася назадъ отъ носящитѣ братѣ монастирыски. подпис на игумена
Записи на покупки подати на гръцки. Сметките са с отбелязана дата и подпис.
след ff 23 откъснати минимум 13 листа на някои от които е имало записи.
ff 24v-37: на някои страници има печат ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΙΑ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΚΑΡΗ) – с отбелязана дата на покупките.
Keywords: Счетоводна книга (разходи, език: гръцки)
Document title: 09_02-02_0083
Alternative title: Корица A r, етикет: Кондика за манастирските покупки на 1883
Корица В r / v: –
Гръб: –
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.