toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0055
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168442
Digital ID: 0055
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Bulgarian
Document Content Type: Archival books
Document date From: 1-Jan-1799
Document date: 1800-12-31
Summary: 
Кондика с общи сметки за различни сметки и плащания, 1799 -1800 г. Всичко е на български със специфичен правопис. Една ръка. Няма подписи за заверяване на сметките. По-голямата част от записите са за 1779 г. ff 2 - „Да се знае що даваме за содията пари“ и т. н. Хартията и вътрешната част на подвързията са проядени и значително повредени.
Keywords: Счетоводна книга
Document title: 09_02-02_0055
Alternative title: Корица A r: за 1799 г. (написано върху кожата с червен молив или креда в по-ново време)
Корица A v: сметки
Корица В v: сметки
Гръб: Кондика, къде дължелъ Манастиръ …о 179…
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.