toggleAccessMenu hideAccess showAccess
09_02-02_0014
http://hdl.handle.net/20.500.11957/168412
Digital ID: 0014
Type of document: Loose Document
Form of document: Codex
Authenticity: Original
Material of writing: Paper
Language: Greek
Bulgarian
Scripture: Greek
Document Content Type: Archival books
Document date From: 9-Jan-1890
Document date: 1895-12-31
Summary: 
Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-важното. От институции като Екзархия, Патриаршия и др. се преписва цялото писмо
Изглежда се прави резюме на български от писма на други езици.
Съдържание по години:
1890 г. – писмата са предимно гръцки и няколко славянски
1891 г. – предимно на славянски; pp 27,28 гръцки; Екзархия, Вселенска патриаршия (80), ниви, частни въпроси, духовни, църковни, Атина, Видин, Бесарабия, Солун, Леригова,
1892 г. – Рилски манастир, Екзархия, Завещание, Белица, Атина, Цариград, Хилендар, Неврокоп, Солун, Пловдив, Йерисос, Костамонит, Екзарх Йосиф, Карея, Лавра, Битоля, Полигирос (ниви), метох Св Никола,
1893 г. – Карея, Кавала, Цариград, Дебърски манастир Св. Йоан Предтеча (№ 10), Одеса, Ксинов, Хилендар, Косинец (Костуриска Епархия), Мутулово, Цариград, Каймакамин Мухарали Бей, Солунска българска църковна общност, Българска духовна семинария в Цариград, Битоля, Шименски м-р, Скопски митрополит, Лавка
1894 г. – Битоля, Ватопед, Атина, Ревеники, Атина, Солун, Атиана (гръцки № 28), Влашки скит, Влашки скит, Струга, Возеци, Есфигмен, с Кърчево, Крушиево –села Демир Хисарска (Гологанов № 35), Серес, Атина, Влашко, Галач, Русчук, Неврокоп, Есфигмен, Атина (Герасим), Скопие, Лавра (№52 гръцки), Карея, Св. Павел, Йерисос, Екзархийски протосингел Неофит (№74 цяло),
1895 г. – Ватопед, Леригово, Костурска българска община, Пловдив, Полигиро, Екзарх Йосиф (№25, 26 цели), Солун, Ормилия, Равеники, Екзархия(№40 цяло), Вселенски патриарх Антим, Бургас, Цариград(№46 гръцки), Цариград Никола бакалин, Лимнос, Йерусалим, Гуменца, καϊμακάμης, Св Синод на България – Григорий(№-592[81] цяло), Дохиар, Хиландар, М. О. Балабанов (№87 цяло), Девелики, Йерусалим, Сел Селце (Жупа) Дебърско – през Кузман Христов одежди и др., Симонопетра и Атина (№100,101,102 гръцки), Булгентерiа
Keywords: Кореспонденция, преписи и резюмета на писма - входящи
Document title: 09_02-02_0014
Validation seal: Επιλέξτε
Alternative title: Корица A r, етикет: Регистри
На приходите гречески
и български странни
Писма (1891)
за 1890 година
Корица A v: Регистър на приходящите гречески и български странни и писма за 1890 година 1991-92, 1893-1894
Корица В v: [Страннй приходящй]
Гръб: скъсан
(Secondary) Bibliography: αδημοσίευτο
Monastery: Zografou Monastery
Appears in Collections:Archival Codices

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.