toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 179245.
09_02-02_0001.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1939 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци с подписи на тримата епитропи и архимандр...
Date from: 1939-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0075.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1908-1911. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на б...
Date from: 1908-01-01
Type: Archival books
10_02-01_00991.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1918-09-15
Type: Loose documents
10_02-01_00506.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1960-08-30
Type: Loose documents
10_02-01_00368.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1961-08-23
Type: Loose documents
10_02-01_00460.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1959-11-01
Type: Loose documents
10_02-01_01231.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1927-06-28
Type: Loose documents
10_02-01_01347.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1950-10-30
Type: Loose documents
10_02-01_00230.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1962-02-25
Type: Loose documents
10_02-01_01427.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1949-12-16
Type: Loose documents
13_11_g10-016-00004.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g10-016-00013.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g10-024-00019.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g11-105-00019.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g11-119-00015.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g12-045-00023.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g10-043-00023.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g11-066-00024.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -
13_11_g11-106-00010.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1901-01-01
Type: -