toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 1-20 of 81142.
13_02-01_1882526.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 160 και 57% τουρκικών λιρών.
Date from: 1882-06-27
Type: Debenture
13_02-01_1882551.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 60 τουρκικών λιρών με τόκο 5%.
Date from: 1882-07-01
Type: Debenture
09_02-02_0015.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1888 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Последната четвърт на книгата не е изписа...
Date from: 1888-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0310.pdf.jpg
Abstract: Азбучен каталог на българските книги от библиотеката
Date from: 1890-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0011.pdf.jpg
Abstract: Кондика за банкови билети, 1899 г. „Генеральна Кондика за Херсонските банковы билеты, коя-то обдържа подъ номеръ сто и п...
Date from: 1892-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0014.pdf.jpg
Abstract: Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-в...
Date from: 1890-01-09
Type: Archival books
09_02-02_0048.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1860 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Прилежен почерк. Една...
Date from: 1860-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Date from: 1881-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0007.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1872-1873 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои...
Date from: 1872-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0022.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1862 г. Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Някои сметки за разходи...
Date from: 1862-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0297.pdf.jpg
Abstract: Кондика за умирующите 1848 г.
Date from: 1848-01-01
Type: Archival books
13_02-01_1882554.pdf.jpg
Abstract: Ενοικίαση του κελλίου «Άγιος Γεώργιος» Σίμωνος Πέτρας για 34 τουρκικές λίρες, έως το 1885.
Date from: 1882-10-04
Type: Contract
16_08_00115.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1826
Type: Piastre / Cedid adliye altın
16_08_00374.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1887
Type: Other
13_06_00501.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1894
Type: Mitre
11_08_00009.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1817
Type: Mark (Deutsche)
14_06_00299.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1900
Type: Εγκόλπιο - Σταυρός επιστήθιος (με η χωρίς αλυσίδα)
11_06_00416.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1835
Type: Seal
21_06_00090.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1850
Type: Porpi (belt buckle)
11_06_00325.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1850
Type: Hand blessing Cross