toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Results 21-40 of 308685.
13_02-01_1882526.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 160 και 57% τουρκικών λιρών.
Date from: 1882-06-27
Type: Debenture
13_02-01_1882551.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 60 τουρκικών λιρών με τόκο 5%.
Date from: 1882-07-01
Type: Debenture
13_02-01_00025.pdf.jpg
Abstract: Πώληση του κελλίου του Ευαγγελισμού το λεγόμενον του Άδειν στις Καρυές για 15 γρόσια.
Date from: 1651-07-16
Type: Agreement for kellion
09_02-02_0015.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1888 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Последната четвърт на книгата не е изписа...
Date from: 1888-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0001.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1939 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци с подписи на тримата епитропи и архимандр...
Date from: 1939-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0310.pdf.jpg
Abstract: Азбучен каталог на българските книги от библиотеката
Date from: 1890-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0011.pdf.jpg
Abstract: Кондика за банкови билети, 1899 г. „Генеральна Кондика за Херсонските банковы билеты, коя-то обдържа подъ номеръ сто и п...
Date from: 1892-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0075.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1908-1911. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на б...
Date from: 1908-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0014.pdf.jpg
Abstract: Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-в...
Date from: 1890-01-09
Type: Archival books
09_02-02_0048.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1860 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Прилежен почерк. Една...
Date from: 1860-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Date from: 1881-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0007.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1872-1873 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои...
Date from: 1872-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0022.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1862 г. Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Някои сметки за разходи...
Date from: 1862-01-01
Type: Archival books
09_02-02_0297.pdf.jpg
Abstract: Кондика за умирующите 1848 г.
Date from: 1848-01-01
Type: Archival books
10_02-01_00991.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1918-09-15
Type: Loose documents
10_02-01_00506.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1960-08-30
Type: Loose documents
10_02-01_00368.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1961-08-23
Type: Loose documents
10_02-01_00460.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1959-11-01
Type: Loose documents
10_02-01_01231.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1927-06-28
Type: Loose documents
10_02-01_01347.pdf.jpg
Abstract: -
Date from: 1950-10-30
Type: Loose documents