toggleAccessMenu hideAccess showAccess
Advanced Search
FILTERS
Add filters:
Use filters to refine the search results.

Results 21-40 of 308685.
PreviewTitleAbstractSubjectDate fromDate toType
13_02-01_1882526.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 160 και 57% τουρκικών λιρών.
Subject: πλοίο Παναγία
Date from: 1882-06-27
Date to: 1882-07
Type: Debenture
13_02-01_1882551.pdf.jpg
Abstract: Δανεισμός 60 τουρκικών λιρών με τόκο 5%.
Subject: -
Date from: 1882-07-01
Date to: 1887-07
Type: Debenture
13_02-01_00025.pdf.jpg
Abstract: Πώληση του κελλίου του Ευαγγελισμού το λεγόμενον του Άδειν στις Καρυές για 15 γρόσια.
Subject: κελλίον Ευαγγελισμού "του Άδειν" Καρυές Ιεράς Κοινότητος
Date from: 1651-07-16
Date to: -
Type: Agreement for kellion
09_02-02_0015.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1888 г.Общи сметки. Приходи и разходи по месеци. Последната четвърт на книгата не е изписана. Има няколко страници към края с 1887 г., 1888 г., 1889 г. и чернова на свобо...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1888-01-01
Date to: 1888-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0001.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1939 г. Общи сметки. Приходи и разходи по месеци с подписи на тримата епитропи и архимандрит Владимир. Няколко ръце. Повечето сметки са написани калиграфски ff 2v-29v: ...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1939-01-01
Date to: 1946-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0310.pdf.jpg
Abstract: Азбучен каталог на българските книги от библиотеката
Subject: Кондика на книги
Date from: 1890-01-01
Date to: 1950-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0011.pdf.jpg
Abstract: Кондика за банкови билети, 1899 г. „Генеральна Кондика за Херсонските банковы билеты, коя-то обдържа подъ номеръ сто и петьдесет листове. Днешно-то на 7ми декемврия 1892 година“ Кондиката е прошнуров...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1892-01-01
Date to: 1904-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0075.pdf.jpg
Abstract: Общи сметки. Приходи и разходи. Записи по месеци за години: 1908-1911. Прилежно написани. Няколко ръце. Записите са на български. Няма подписи за заверка, на няколко места пише „верно сметката“.
Subject: Счетоводна книг
Date from: 1908-01-01
Date to: 1911-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0014.pdf.jpg
Abstract: Кореспонденция, 1890 –1895 г. Входящи гръцки и български писма по дати. Отбелязват се всяко писмо: подател, тема и най-важното. От институции като Екзархия, Патриаршия и др. се преписва цялото писмо
Subject: Кореспонденция, преписи и резюмета на писма - входящи
Date from: 1890-01-09
Date to: 1895-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0048.pdf.jpg
Abstract: Кондика с общи сметки за приходи и разходи, 1860 г. Записи по дата и месец. Суми в грошове и пари. Прилежен почерк. Една ръка. ff 50r-58v: След общите сметки следват сметките за метосите. ff 58v-61r...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1860-01-01
Date to: 1860-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0126.pdf.jpg
Abstract: Кондика за кореспонденция, 1881-1882 г.
Subject: Кореспонденция, (преписи на входящи, език: гръцки, български, руски)
Date from: 1881-01-01
Date to: 1882-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0007.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходите и разходите, 1872-1873 г. Общи сметки. Приходи от имоти, продажби, дарения. Различни разходи. Някои сметки са подписани от епитропи и от игумена. Малко страници са останали неизпи...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1872-01-01
Date to: 1873-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0022.pdf.jpg
Abstract: Кондика за приходи и разходи, 1862 г. Общи сметки. Приходи от метоси и други. Различни разходи. Някои сметки за разходи са подписани от отци и от игумена Малко страници са останали неизписани между д...
Subject: Счетоводна книга
Date from: 1862-01-01
Date to: 1862-12-31
Type: Archival books
09_02-02_0297.pdf.jpg
Abstract: Кондика за умирующите 1848 г.
Subject: Монахологий
Date from: 1848-01-01
Date to: 2000-12-31
Type: Archival books
10_02-01_00991.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1918-09-15
Date to: -
Type: Loose documents
10_02-01_00506.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1960-08-30
Date to: -
Type: Loose documents
10_02-01_00368.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1961-08-23
Date to: -
Type: Loose documents
10_02-01_00460.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1959-11-01
Date to: -
Type: Loose documents
10_02-01_01231.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1927-06-28
Date to: -
Type: Loose documents
10_02-01_01347.pdf.jpg
Abstract: -
Subject: -
Date from: 1950-10-30
Date to: -
Type: Loose documents
Results 21-40 of 308685.